Giske kommune har vedteke å forlenge påbodet om bruk av munnbind på Ålesund Lufthavn, Vigra fram til 9. februar.

 

Giske kommune har ansvaret for testing av passasjerar som kjem direkte frå utlandet til Ålesund lufthavn, Vigra.

 

Nye innstrammingar i smittevernreglane gjer at vi i Giske kommune finn å måtte minne om kva dei nye reglane fører til her hos oss. Færre kan samlast både i private heimar og i offentlege lokaler.

  

Korona-pandemien er ikkje over. Dei siste dagane har smittetala i Norge vist kraftig stigning. Dette betyr at vi ikkje må slakke på når det gjeld smittevern.

Viser til FHI sine smittvernråd for besøk til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

 Smitte av covid-19 ved Fagerlia vidaregåande der ein elev har testa positivt på Covid-10 får og konsekvensar for personer i Giske kommune. Personer frå to familiar, med born på fleire skular i kommunen,  er  definert som nærkontaktar av den smitta og er sett i karantene. Alle desse er testa.

Giske kommune har i dag to teststasjoner i svært aktivt arbeid i kampen mot Covid-19. Både teststasjonen ved Rådhuset på Valderøya og teststasjonen på flyplassen på Vigra gjennomfører kvar veke godt over 100 testar kvar.

 

To nye personer i Giske har fått påvist Covid-19.  Begge dei to er frå samme husstand som den som fekk påvist viruset før helga.

 

Ein ung mann busett i Giske har fått påvist Covid-19 etter ein test denne veka. Han kjente symptom i helga og testa seg.  Mannen er ikkje alvorlig sjuk.

 

Rask og effektiv smittesporing er viktig for å halde kontrollen over korona-viruset. Dette gjer at vi alle kjem til å møte andre rutiner enn dei vi har gjort tidlegare. Dette gjeld mellom anna på kafé.

 

Giske kommune har i haust hatt ein god og oversikteleg korona-situasjon. Testkapasiteten er god, og gode rutiner både hos dei næringsdrivande og reisande har gjort at smittepresset er lavt.