Ein person har avgitt positiv koronatest, og ein annan har testa positivt på hurtigtest.

 

Det er meldt om to nye smitta i Giske kommune. Begge har milde symptom.

 

Eit tilfelle av det indiske-muterte korona-viruset er oppdaga i Giske kommune.

 

Det er meldt om ein ny smitta, også denne knytt til Toldboden i Ålesund. Det er ikkje registrert nærkontaktar i lokalbefolkninga i Giske i dette tilfellet.

 

 

Giske kommune får 693 Pfizer vaksinedoser dei neste to vekene. Desse skal i hovudsak gå til dei med underliggande sjukdommar.

 

To personar har testa positivt. Smitten er knytta til utbrotet i Ålesund på Toldboden.

 

Måndag 26. april innfører kommunane Ålesund, Sula og Giske igjen ei strengare lokal forskrift som følge av koronasituasjonen. 

Bakgrunnen for dette er eit større korona-utbrot med basis i Ålesund, men og med forgreiningar til Giske. Ålesund kommune har no det høgaste smittetrykket sidan pandemien starta i mars 2020.

 

Over 100 elevar og ti tilsette er sett i ventekarantene. 

 

Har du spørsmål om karantene eller testing kan du ringe karantenetelefonen. 

 

Det er meldt om ein ny positiv koronatest i Giske kommune søndag ettermiddag.