Du som har tre vaksiner treng ikkje ta PCR for å bekrefta positiv sjølvtest.

 

Du som har tre vaksiner treng ikkje ta PCR for å bekrefta positiv sjølvtest

  • Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedosar og hatt covid-19 i løpet av dei siste tre månadane, bør ikkje lenger ta PCR for å bekrefta positivt resultat av ein sjølvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19
  • Viss du er i ein av gruppene under, bestill deg time til å få tatt PCR (eller annan test) for å bekrefta resultatet av sjølvtesten:
  • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
  • Uvaksinerte
  • Personar i risikogrupper
  • Personar som ikkje har fått tre dosar og treng koronasertifikat

Om sjølvtestar og trygging

  • Positive resultat av sjølvtestar er særs sikre. Viss testen viser at du er smitta kan du rekna med at det er riktig.
  • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta ein ny test for å bekrefta positivt resultat av ein sjølvtest.