Informasjon om arbeidet med ny organisering av oppvekstområdet

Klikk for stort bileteGiske kommune er, til liks med andre kommunar, i stadig omstilling og utvikling. Etter vedtak i kommunestyret har helsesektoren vore gjennom nyorganisering, og no er det oppvekstsektoren som er i gang med tilsvarande arbeid.

Leiargruppa i oppvekst starta arbeidet i september og alle tilsette i oppvekstsektoren har vore medvirkande i prosessen. BUKS og elevråd på ungdomstrinnet har også teke del og no står arbeidet i foreldreutvala for tur.

Ei arbeidsgruppe med tilsette, politikarar, foreldrerepresentant og tillitsvalde har vore i gang med arbeidet sidan slutten av oktober.

Spørsmål vi drøftar er: Korleis skal skulekrinsane vere? Kor mange skular skal vi ha og kvar skal dei vere plassert? Kor mange kommunale barnehagar skal Giske kommune ha framover? Korleis kan vi tenke om organisering av skulesektoren?

I analysen av ulike alternativ ser vi på barns beste, faglege og økonomiske konsekvensar.