Teknisk eining

Teknisk eining organiserer alle tenester innan nybygg, drift og vedlikehald av bygg og teknisk infrastruktur, renovasjon samt alle tenester knytt til forvaltning av plan- og bygningslova.

Tenester knytt til forvaltning av plan- og bygninglova

 • Regulering/fysisk planlegging
 • Byggesak
 • Kart og oppmåling
 • Grunnkjøp
 • Landbruk

Utbygging av kommunal infrastruktur:

 • Kommunale bygg
 • Kommunale vegar
 • Anlegg for vatn og avløp
 • Parkar og uteområde
 • Vegvedlikehald
 • Vatn og avløp
 • Driftsoppgåver og koordinering av eigedomsdrift
 • Renovasjon i samarbeid med ÅRIM
 • Kommunale grøntareal/kyrkjegardar
Vakttelefon teknisk, døgnvakt 90 01 84 25
Servicetorg / sentralbord 70 18 80 00

 

Brannvern

Giske kommune sitt brannvesen er no ein del av Ålesund brannvesen

Opningstider

Måndag:         12.00 – 15.00
Tysdag:           09.00 – 15.00
Onsdag:         Stengt
Torsdag:         09.00 – 12.00
Fredag:           09.00 – 12.00

 

Servicetorget har ope alle dagar
09.00 - 15.00.

Der får du hjelp med dei fleste sakene. Om du treng å ha kontakt med ein sakshandsamar får du best service om du avtalar tid i førehand.