Teknisk drift

Har ansvaret for forvaltning og drift av kommunens tekniske installasjoner.