Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke giske.kommune.no. Difor arbeider vi kontinuerleg med å forbetre brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar for tilgjengelegheit.

Tiltak for å støtte tilgjengelegheit

Giske kommune skal:
Nettstaden skal følge likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av IKT-løysingar. Målet vårt er at giske.kommune.no skal følge krava i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).

Dette arbeider vi med

Vårt mål er at innhaldet er så tilgjengeleg som mogleg for alle brukarar:

  • Teksten på våre nettsider skal ha god struktur som det er lett å navigere i.
  • Nettsidene våre skal innehalde eit tydelig og klart språk.
  • Bilder og grafikk skal inneholde informasjon som er forklarende for brukarar med heilt eller delvis nedsatt syn.
  •  

Dette prioriterer vi i 2023

 

Sei fra til oss dersom du opplever manglande tilgjengeligheit

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer det vanskeleg å forstå? Vi set stor pris på tilbakemeldingar om dette.

Gje beskjed om feil på nettstaden - Epost

Gje beskjed om feil på nettstaden - Webskjema


Tilgjengelegheitserklæring

Alle offentlege verksemder pliktar å ha ei eiga tilgjengelegheitserklæring.

Les tilgjengeligheiterklæringa vår her: