Personvernombod

Som innbyggjar i kommunen skal du kjenne deg trygg på at personopplysingane dine blir verna og at kommunen følgjer regelverket.

Personvernombodet er ein ressurs og rådgivar for kommunen og eit kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunen si behandling av personopplysingar.

Personvernombodet sine oppgåver er blant anna å:

  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følgjer reglane om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderingar og konsekvensanalysar
  • samarbeid med Datatilsynet.

 

Henvendelser til vårt personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikkje om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om kommunen sin handsaming av personopplysningar, og hovudsak knytt til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger handsama av kommunen. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med vårt personvernombud.

 

Kontaktinformasjon

Nettside: www.ikamr.no

E-post: personvernombud@ikamr.no

Telefon: 920 76 580

Artikkelliste