Brann, feiing og branntilsyn

Giske kommune sitt brannvesen er no ein del av Ålesund brannvesen. For meir informasjon om brannvesenet, besøk deira heimeside på https://www.aabv.no/

Alle spørsmål om bålbrenning, feiing, brannforebygging og liknande skal rettast til Ålesund Brannvesen. 

Spørsmål knytt til gebyr og løyver som gjelder eldstadar rettast til Giske kommune. Vennligst nytt knappane øverst på sida for å fylle ut relevant skjema.