Plankontoret

Plankontoret skal sjå til at plan- og bygningsloven blir følgt i all arealplanlegging i kommunen og vere ansvarlig for utforming av kommunale reguleringsplanar.

Plankontoret sine viktigste oppgåver og tenester er:
  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: områdeplanar, reguleringsplanar og temaplanar. Plankontoret er med på utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.
  • Sakshandsaming: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringsplanar mfl.
  • Rettleie/legge til rette for private tiltakshavarar/plankonsulentar i samband med utarbeiding av private reguleringsplaner.
  • Rettleiing til innbyggarane.

 

Kommunen sine arealplaner og planer under arbeid kan ein finne i planregisteret eller via kartet. Det finn du her:
Planregister: arealplaner.no
Kart: Publikum (kommunekart.com)

 

Kommuneplan

 
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029:
 
Viktige dokumenter
Barnetråkk, leikeplassnorm, fortettingsstrategi, kartlegging av friluftsområder ol. kan ein finne i planregisteret under dokumenter tilhøyrande  kommuneplanen. Lenke: arealplaner.no

Artikkelliste

Viser 1-10 av 18 artikler, side 1 av 2

Opningstider

Måndag:         12.00 – 15.00
Tysdag:           09.00 – 15.00
Onsdag:         Stengt
Torsdag:         09.00 – 12.00
Fredag:           09.00 – 12.00

 

Servicetorget har ope alle dagar
09.00 - 15.00.

Der får du hjelp med dei fleste sakene. Om du treng å ha kontakt med ein sakshandsamar får du best service om du avtalar tid i førehand.