Koronavaksinering 2023

Bestilling av koronavaksine ved vaksinesenter i Giske kommune.

 

 

Vaksineanbefaling for våren 2023
FHI anbefala at følgende bør vaksineres med ei oppfriskningsdose:

 • Personer og sjukehjemsbeboere i aldersgruppa 75 år og oppover hvor det har gått meir enn 6 månader siden forrige dose.

  Ei ny dose vil være særlig aktuell dersom du ikkje tidligere har hatt koronasykdom eller har underliggende sjukdom/tilstand som gir økt risiko for alvorleg sjukdom dersom du blir smitta.  

  Sjå meir informasjon: FHI - informasjon vår 2023

Følg med på Giske kommune sin nettside for dag og tidspunkt for drop-in.


Bestilling til vaksinetime: www.c19.no  

Ikkje tilgang eller problem med digital bestilling? Ring: 41 70 19 00 , onsdagar kl 11.00 - 12.00 
Du kan også bestille for andre. 

Vaksinesenteret er gamle Daggry barnehage, Valderhaug 2. Sjå kart. Vaksinesenteret vaksinerer barn og unge frå 5 - 18 år:
Barn under 16 år må har samtykke frå foresatte før vaksinering. Samtykke kan gjøres digitalt, gå til www.c19.no.

 • Velg bestilling av korona-vaksinering
 • Trykk på link under Samtykkeskjema for foresatte

Barn og ungdom mellom 5 og 15 år

 • KAN få vaksine
 • Det er ikkje viktig for samfunnet at barnet blir vaksinert – ein kan velje
  • MEN: Ungdom mellom 12 og 15 år som har alvorleg sjukdom bør la seg vaksinere med to dosar
 • Auka risiko på grunn av sjukdom hos barnet eller risiko i familien kan vere grunnar til å vaksinere barnet
 • Dose to til barn mellom 12 og 15 år kan også vere aktuelt ved behov i samband med koronasertifikat før reise til utlandet

Ungdom mellom 15 og 18 år

 • BØR vaksinere seg med to dosar
 • Dei som har hatt covid kan vaksinere seg med ein dose.
 • Etter kvart som ungdommen fyller 18 år kan dei også få dose 3, minst 20 veker etter dose 2