Bestilling av koronavaksine

Bestilling av koronavaksine ved vaksinesenter i Giske kommune.

 

Bestilling til vaksinetime: www.c19.no  , neste vaksinedato er 18. august frå kl 14.00 - 16.00. 

Ikkje tilgang eller problem med digital bestilling? Ring: 41 70 19 00 , torsdagar kl 11.00 - 13.00 (Telefonen er stengt til 18. aug.

Vaksinesenteret er gamle Daggry barnehage, Valderhaug 2. Sjå kart. 

Du kan også bestille for andre. Drop-in timar vert ein gang per veke, følg med Giske kommune nettside for dag og tidspunkt. 

 • Dose 1  - for dei som enno ikkje er vaksinert. 
 • Dose 2 – 3 veker sidan dose 1
 • Dose 3 – 20 veker sidan dose 2 – gjeld alle over 18 år.  
 • Dose 4 (personar med alvorlig svekt immunforsvar) - 3 månader sidan dose 3
 • Dose 4 (personar over 80 år) - 4 månader etter dose 3

Vaksinesenteret vaksinerer barn og unge frå 5 - 18 år. 

Barn under 16 år må har samtykke frå foresatte før vaksinering. Samtykke kan gjøres digitalt, gå til www.c19.no.

 • Velg bestilling av korona-vaksinering
 • Trykk på link under Samtykkeskjema for foresatte

Barn og ungdom mellom 5 og 15 år

 • KAN få vaksine
 • Det er ikkje viktig for samfunnet at barnet blir vaksinert – ein kan velje
  • MEN: Ungdom mellom 12 og 15 år som har alvorleg sjukdom bør la seg vaksinere med to dosar
 • Auka risiko på grunn av sjukdom hos barnet eller risiko i familien kan vere grunnar til å vaksinere barnet
 • Dose to til barn mellom 12 og 15 år kan også vere aktuelt ved behov i samband med koronasertifikat før reise til utlandet

Ungdom mellom 15 og 18 år

 • BØR vaksinere seg med to dosar
 • Dei som har hatt covid kan vaksinere seg med ein dose.
 • Etter kvart som ungdommen fyller 18 år kan dei også få dose 3, minst 20 veker etter dose 2

Timebestilling og drop-in for vaksinering  

 

Frå neste veke, veke 37, er det venta at vi får levert oppdaterte koronavaksiner.

 

Folkehelseinstituttet har opna for at personar 80 år og eldre som har fått 3 dosar og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan få ein ny oppfriskningsdose viss dei sjølv ønsker det

 

Viktige lenker

Ukraina