Korleis få tilbod om koronavaksine?

 Dei som skal ha prioritet på grunn av sjukdom må kontakte sin lege for å få råd om kva risikogruppe dei høyrer til. Kontakt gjerne fastlegen digitalt via www.helsenorge.no

No kan du ta influensavaksina - Klikk for stort bileteNo kan du ta influensavaksina Børge Sandnes  

For innbyggarar som har fastlege i Giske kommune kjem informasjon om kven som er i risikogruppene direkte frå fastlegen.

Dei som bur i Giske kommune, men som ikkje har fastlege her, kan ta kontakt med Giske legesenter. Ta først kontakt med legen din for å avklare kva risikogruppe du høyrer til.

Kontakt Giske legesenter på telefon:  70 18 85 00

Eller bruk SMS-tenesta på heimesidene www.giskelegesenter.no (bruk funksjonen for bestilling av time eller resept og forklar kva det gjeld).

Alle som skal ha vaksine etter aldersgruppe vil bli kontakta. Legekontoret har lister frå Folkeregisteret og kallar folk inn etter alder.

Desse personane får prioritet på grunn av sjukdom:

Personar med følgande sjukdommar/tilstandar er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
  • Immunsvikt*  
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag  

Her kan du lese meir om koronavaksinasjon og prioriteringsgrupper:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#hvem-far-koronavaksine-forst

No kan du ta influensavaksina

I veke 15, frå 12. til 16. april, får Giske kommune 287 doser med Phizervaksiner.

 

Frå og med veke 14, som er 6. til 9. april, startar vaksinering av gruppe 4. Nesten 400 vaksinedoser skal settast dei neste vekene. 

 

Det er 961 personar i Giske kommune som har fått koronavaksine, av desse er 359 fullvaksinerte.

 

No kan du ta influensavaksina

På grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, velger Norge å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause.

  

No kan du ta influensavaksina

Denne og neste veke er det aldersgruppa 75 til 84 år som får vaksine. Dei blir kalla inn etter liste frå folkeregisteret.

 

No kan du ta influensavaksina

Arbeidet ned vaksinering går sakte, men sikkert framover.

 

No kan du ta influensavaksina

Ved utgangen av januar har 198 eldre innbyggarar fått første dose med vaksine, og i tillegg har 19 vaksinedoser gått til helsepersonell.

 

No kan du ta influensavaksina

Kommuneoverlege Anne-Line Sommerdalen opplyser at dei har kapasitet til å vaksinere 1000 personar i veka på legekontoret dersom dei får nok tilgang på vaksiner.

 

Kommunen førebur seg på koronavaksinering. Vi veit enno ikkje når og i kva mengde vi får vaksiner, men vi er budd på å starte vaksinering straks vaksina kjem. Vi kjem attende med meir informasjon straks vi veit meir. 

Ingen skal bestille time eller sette seg på venteliste for å få vaksinen.

Vi planlegg for å kalle inn dei aktuelle gruppene etter kvart som vi får vaksinane.