Også denne veka tilbyr Giske legesenter «drop in» vaksinering både for dei som enno ikkje har fått dose 1, og for dei som har 3 veker intervall sidan dose 1. Dette gjeld dei som er over 18 år.

 

Alle frå 12 år og oppover kan no bestille time til vaksinering.

Vi vil tilråde at alle som kan vil la seg vaksinere.

 

Det er ledige timar til vaksinasjon onsdag 08.09.2021.

 

 UNGE 12 år -18 år kan no få vaksine. Alle må ha fylt 12 år. Bestilling av time på helsestasjonen. Det vert gitt Phizervaksiner.

 

 

Opnar for fleire dagar med vaksinering hjå legesenteret i veke 33.

Er det seks veker eller meir sidan du fekk første dose koronavaksine? Då kan du no bestille time for andre dose hjå Giske kommunale legesenter.

 

. 

Det er sett totalt 6669 koronavaksinedosar i Giske kommune til no.

 

Neste veke opnar Giske legesenter opp for gruppe 11 (25-39 år), det vil seie at alle som ønsker det, og som er busett i Giske kommune, no kan få vaksine.

 

Neste veke opnar Giske legesenter for vaksinering av gruppe 10, alder 18-24 år og 40-44 år.

 

Om lag halvparten av alle over 18 år som bur i Giske kommune har no fått første vaksinedose.