Koronavaksinasjon i Giske kommune

Kommunen førebur seg på koronavaksinering. Vi veit enno ikkje når og i kva mengde vi får vaksiner, men vi er budd på å starte vaksinering straks vaksina kjem. Vi kjem attende med meir informasjon straks vi veit meir. 

Ingen skal bestille time eller sette seg på venteliste for å få vaksinen.

Vi planlegg for å kalle inn dei aktuelle gruppene etter kvart som vi får vaksinane.

Klikk for stort bilete 

Bebuarar ved sjukeheim/ omsorgssenter får tilbod om vaksine der dei bur. Ellers kjem vi attende til kor resterende vaksinering skal foregå.

Vaksinen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg.

Vi følger dei nasjonale prioriteringane for kven som skal få tilbod om vaksine fyrst.

Prioriteringa til regjeringa kan du lese meir om her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-mal-og-prioriteringer-for-koronavaksinasjon/id2789597/

Her finn du meir informasjon om koronavaksinen:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/