No kan du ta influensavaksina

Arbeidet ned vaksinering går sakte, men sikkert framover.

 

 Komande veke er det vinterferie og mange vil nok benytte seg av sjansen til å besøke eller gjere aktivitetar saman med familie/vener både i og utanfor kommunen. 

 

 

Påbodet om bruk av munnbind på flyplassen vert forlenga. 

 

Etter to positive Covid-19 prøver dei siste vekene vart det sendt inn prøver til Folkehelseinstituttet (FHI) for analyse i høve til mutert virus. 

  

 

Ein person som kom frå Storbritannia 28. januar og vart testa på nytt 4. februar har avgitt positiv Covid-19 test.

 

Oppmodar om munnbind på skuleskyss. 

  

Ein ny person har avgitt positiv koronatest. Søndag vart vedkomande og hans to nærkontaktar sett i isolasjon.

 

Ein person er sett i isolasjon i kommunen. 

  

Ein person busett i kommunen har testa positivt på Covid-19.

 

No kan du ta influensavaksina

Kommuneoverlege Anne-Line Sommerdalen opplyser at dei har kapasitet til å vaksinere 1000 personar i veka på legekontoret dersom dei får nok tilgang på vaksiner.