Ta vare på våre eldre

Korona-pandemien er ikkje over. Dei siste dagane har smittetala i Norge vist kraftig stigning. Dette betyr at vi ikkje må slakke på når det gjeld smittevern.

Klikk for stort bilete 

  • Det er svært viktig at vi framover tar ekstra omsyn til alle som bur på bufellesskap og omsorgssentera. Dette er ei gruppe som er ekstra utsette for alvorleg sjukdom dersom korona-viruset rammer, seier kommunalsjef Lene Bjørlo Overå.
  • Det kvar og ein av oss må tenke ekstra på er korleis vi skal unngå å vere smittespreiar. Skal vi besøke nokon av våre på eit omsorgsenter eller bufellesskap er det heilt avgjerande at vi sjølve er friske. Har ein symptom på forkjølelse så skal ein halde seg heime.

Omsorgsentera i Giske ber og om at alle som skal på besøk på førehand tek kontakt og avtaler besøk. Dette for at ein vil unngå at for mange utanfrå er inne på senteret samtidig. Ein ber og om at dei besøkande ikkje er meir enn to i følgje og at ein ikkje oppheld seg i fellesarealet meir enn høgst nødvendig.

  • Det er sjølvsagt veldig viktig for bebuarane at dei får halde kontakt med familie og vener. Vår erfaring er at alle forsøker å gjennomføre besøka så trygt som råd er. Men med den utviklinga vi har i smittetala finn vi likevel grunn til å minne endå ein gong på dei grunnleggande reglane som kan hjelpe oss å stoppe smitten, seier Overå.
  • Ver nøye med handhygiene, hald avstand og ikkje minst – er du i det minste tvil om du har forkjølelsesymptom, ver heime.