537 smitta

 I veke 8 er det 537 registrert smitta i Giske kommune

 

Det er registrert 537 positive testar, dette er sjølvtestar og PCR-tester. 

Det skal fortsatt registrerast alle positive sjølvtester i Remin  

  • Test deg ved symptom. Det er ikkje lenger naudsynt å teste seg dersom du ikkje har symptom.
  • Barn i barnehagealder og skuleelevar er unntatt, dei treng ikkje å teste seg ved symptom.

Bekreftende PCR-test blir anbefalt ikkje til følgande personar:

Dei som testa positivt med sjølvtest og har tredje dose med koronavaksine, skal IKKJE ta PCR-test. 

Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av dei siste tre månedene.

Frå tysdag 1. mars avviklar vi koronatelefon. For informasjon om Covid-19 sjå  www.fhi.no og www.helsenorge.no