Regler for tilsette

Koronavirus og reglar for tilsette – kan bli oppdatert på kort varsel:

21.08.2020  

  • Viser til informasjon på Giske kommune si intranettside.  

https://www.giske.kommune.no/intranett/koronainformasjon-for-tilsette