Vikarhjelp

Hei, har du anleding til å hjelpe?

I samband med aukande koronasmitte i samfunnet og fare for stort sjukefråvær framover, så treng vi deg som tilkallingsvikar.
Vi treng både deg som kan arbeide innan helse- og omsorg og deg som kan arbeide innan skule/sfo og barnehage.
Har du ledig kapasitet og kan bidra? Då set vi stor pris på å høyre frå deg. Du kan enkelt registrere utdanning og arbeidserfaring i skjemaa under, og så tar vi kontak dersom det blir behov for deg.

Helse- og omsorgstenestene
Har du helsefagleg utdanning og/eller erfaring?

Klikk her for å registrere deg
 

Skule/sfo og barnehage
Har du pedagogisk eller anna relevant utdanning og/eller erfaring?

Klikk her for å registrerte deg