Smittevern i Giske

Giske Kommune følger nasjonale tiltak og har ei lokal forskrift. Den gjeld påbud med bruk av munnbind på Ålesund lufthavn Vigra Påbud om bruk av munnbind på i området for ankomst utland.

Lokal teststasjon: 

Lokal teststasjon er lokalisert ved sidan av Frivillighetssentralen på Valderøya. Kvit brakke rett over Rådhus. 

 Adressa er: Valderhaug 4, 6050 Valderøya

Nedjustert TISK

Nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). Målsetjinga er framleis å avgrene smittespreiinga, men med minst mogleg inngrep i kvardagen til den enkelte.

Med dette vert det overført ein del av ansvaret for å avgrensa smittespreiinga frå kommunen til befolkninga.

Det aller viktigaste tiltaket i denne perioden er at du held deg heime viss du er sjuk eller har symptom, og testar deg, barn (0-12 år) har eigne anbefalningar. Sjå flytskjema frå FHI.no:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/

Dette er det viktigaste du må vita om nedjustert TISK:

  • Det er framleis krav til at personar med påvist koronasmitte går i isolasjon.
  • Smittekarantene vil kun vere ei plikt for uvaksinerte nærkontaktar i same husstand og andre tilsvarande nære. Andre nærkontaktar vert oppfordra til testing og til å avgrensa sosial kontakt inntil negativt prøveresultat gjeld.
  • Testregimet for karantene for barn og unge under 18 år blir oppheva.
  • Det vil i stor grad bli brukt hurtigtester, fortrinnsvis sjølvtesting heime, som erstatning for djup naseprøve.
  • Store delar av smittesporingsarbeidet som i dag vert gjort av smittesporingsteamet vert overført til personar som testar positivt. Kommuen vil ha ansvar for å varsla dei nærkontaktane som har plikt til å gjennomføra smittekarantene, til dømes dei du bur med og dei andre nærkontaktane du oppgir som er utsett for mest smitta. 

Les meir om nedjustert TISK på nettsidene til Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/vegleiarar/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/nedjustert-tisk

Treng du svar på diverse spørsmål, ta kontakt med lokal teststasjon 41 70 19 31, mandag - fredag kl 10- 13.

 

Teststasjon ved Ålesund lufthavn Vigra: 

Giske kommune driftar teststasjonen ved Ålesund Vigra Flyplass. Teststasjonen er lokalisert i ankomsthallen for utland. Teststasjonen ved grenseovergangar er ikkje eit heilhetleg helsetilbod, men begrenser seg til å tilby testing, samt initial oppfølgning av positive prøvesvar. Den reisande må vente på flyplassen til resultatet på antigentest foreligger.Har den reisande behov for utskrift av prøveresultat, henvises til den ordinære helsetjenesten som må ta ytterligare ein ny prøve. Det er ikkje moglegheit for å teste seg ved innlandsreiser.

Innreisekarantene:

Personar over 18 år som kjem frå land med karanteneplikt, skal som hovedregel i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst. Men kan teste seg ut etter tidligast 3 døgn etter ankomst. Det er ein rekke unntak fra kravet om innreisekarantene.

Personer over 18 år som kjem frå land med lav smittesprening (grønne og oransje land) skal ikkje i karantene.

Vedkommende skal opphalde seg i eigen heim eller på eignet opphaldstad. Man kan opphalde seg utanfor heimen eller opphaldsstaden om ein kan unngå nærkontakt med andre. Man kan ikkje vere på ein arbeidsplass der også andre samstundes opphalder seg, på skole eller i barnehage.

Utvikla ein akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, kontakt helsetjenesten for å bestille ein covid test. Selv om testen er negativ, skal man fortsatt være i karantene resten av karantenetiden.

Sjå meir informasjon på Fhi.no sine heimesider under koronavirus, innreisekarantene.

Karantenehotell
Scandic er det einaste karantenehotellet tilknytt Vigra flyplass. Karantenehotell er frivillig, og skal kun nyttas når ein ikkje har eigna opphaldsted.

Utvikla ein akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, kontakt helsetjenesten for å bestille ein covid test. Selv om testen er negativ, skal man fortsatt være i karantene resten av karantenetiden.

Kontaktpersonar

Anne-Line Sommerdalen
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 70 18 80 00
Mobil 934 62 221