Smittevern i Giske

Giske Kommune følger nasjonale tiltak og har ei lokal forskrift. Den gjeld påbud med bruk av munnbind på Ålesund lufthavn Vigra Påbud om bruk av munnbind på i området for ankomst utland

Viser til regjeringen.no for utvidet informasjon om nasjonale tiltak

Testkriteriar for koronavirus. 

 1. Alle med nyoppstått luftveisinfekjsoner eller andre symptomer på covid-19
   
 2. Smittesporing:
 • Nærkontakter ved start og avslutning av karantene
 • Ved utbrudd; utvidet testing av andre kontakter
 • Personer som får varsel i «Smittestopp»
 1. Innreise:
 • Obligatorisk testing på grenseoverganger
 • Test 7 døgn etter ankomst
 1. Smittevernfagleg vurderingar:
 • Ved flytting/innlegging i enkelte helseinstitusjonar
 1. Alle som sjølv mistenkar at dei er smittet av Covid-19.

Lokal teststasjon: 

Lokal teststasjon er lokalisert ved sidan av Frivillighetssentralen på Valderøya. Kvit brakke rett over Rådhus. 

 Adressa er: Valderhaug 4, 6050 Valderøya

 

TISK

Noregs hovudstrategi for å avgrensa spreiinga av koronapandemien. «TISK» står for «Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene»

Isolering - for alle som har fått påvist smitte. Gjelder òg for dei som får symptom når dei er i smittekarantene, fram til dei har testa negativt.

Smittekarantene - for alle som har vore i nærkontakt med ein som er stadfesta smitta. Dette er ikkje noko ein definerer sjølv, men som ein får beskjed om frå kommuna. Nokon gonger vil beskjeden kome frå den kommuna som den smitta bur i, f.eks Ålesund. Det er ikkje alltid Giske kommune får beskjed med ein gong om kven som er definert som nærkontaktar viss den smitta er i annan kommune.

Med forsterka TISK kjem to nye tiltak:

Ventekarantene for husstandsmedlemmene til nærkontaktane. 

Ventekarantenen blir oppheva når nærkontakten som dei bur saman med har testa negativt på første test. Dei som er i ventekarantene treng ikkje testa seg.

Er du i karantene og treng svar på diverse spørsmål, ta kontakt med lokal teststasjon. 

 

Utvida testing

Nokon gongar blir det tilrådd å testa fleire enn dei som har vore i direkte nærkontakt. Eit døme er dei som var på Bybadet samtidig som ein som var smitta. Viss utvida testing gjeld veldig mange vil ein ikkje få krav om karantene i vente på testsvar.

Nokon gonger får ein beskjed om ventekarantene fram til testsvar.

Meir informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/forsterket-tisk2/

 

Teststasjon ved Ålesund lufthavn Vigra: 

Giske Kommune driftar teststasjonen ved Ålesund Vigra Flyplass, teststasjonen er i innkomsthallen ved ankomst utland. Teststasjonen ved grenseovergangar er ikkje eit helhetleg helsetilbod, men begrenser seg til å tilby testing, samt initial oppfølgning av positive prøvesvar. Innreisende må ved andre behov som for eksempel utskrift av prøveresultat henvises til den ordinære helsetjenesten som må ta ytterligere en ny prøve. Teststasjonen vil berre ta kontakt med dei reisande om prøva er positiv, teststasjonen har ikkje kapasitet til å formidle negative prøvesvar. Passasjerar som har tilgang til Helsenorge.no får informasjon om prøvesvaret sitt der.  

Det er ikkje moglegheit for å teste seg ved innlandsreiser. Alle som ankommer fra utlandet skal testes ved grenseoverganger til Norge.

Innreisekarantenehotell
Scandic er det einaste innreisekaratenehotellet. 
Personal frå kommuna vil ordne med transport av passasjerar som skal til Scandic innreisekarantenehotell. Det gjeld berre ved ankomst utland, IKKJE ankomst innland.

Innreisekarantene
Som hovedregel skal alle i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra eit land eller område som er rødt. Kva land som er røde følgjer av vedlegg A til covid-19-forskrifta. Det er ein rekke unntak fra kravet om innreisekarantene og nokon grupper slepp  innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden.

Vedkommende skal oppholde seg i eigen heim eller på eignet oppholdstad. Man kan berre opphalde seg utanfor heimen eller oppholdsstaden om ein kan unngå nærkontakt med andre. Man kan ikkje være på ein arbeidsplass der også andre samstundes oppholder seg, på skule eller i barnehage.

Utvikla ein akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, kontakt helsetjenesten for å bestille ein covid test. Selv om testen er negativ, skal man fortsatt være i karantene resten av karantenetiden.

Kontaktpersonar

Anne-Line Sommerdalen
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 70 18 80 00
Mobil 934 62 221