Status Giske kommune torsdag 26. mars kl. 10.00

Antall smitta i Giske: 4

Klikk for stort bilete Dagens tema:
- nytt smittetilfelle plå GOS
- fleire kan no bli testa
- mange permitterte

Nytt smittetilfelle på GOS

Onsdag kveld var det diagnostisert eit nytt tilfelle av korona-smitte ved Giske omsorgssenter. Dette er den andre smitta ved senteret. Det er sett i gang arbeid med smitteoppsporing.

Alle som har hatt nærkontakt med dei smitta er sett i karantene. Det er og sett i verk omfattande smitteforebyggande tiltakt ved senteret.

Tilstanden til alle fire i Giske vert karakterisert som stabil.

 

Fleire kan bli testa

Kapasiteten til å teste for korona-smitte er no auka. Det gir sjanse for å teste fleire grupper. Spesielt vil vi åpne for å teste yrkesgrupper som har spesielt hyppig kontakt med andre gjennom arbeid. Eit eksempel på slike yrke kan vere tilsette i matbutikker som har forkjølelse-symtom.

På landsplan viser det seg at 95 prosent av dei testa med forkjølelsesymtom testar negativt på korona.

Det er legetenesten som tek avgjer om kven som skal testast.

 

Mange blir permitterte

Giske kommune er av dei kommunene som er hardast råka av permitteringer. Ved starten av denne veka var 8,5 prosent av arbeidsstyrken permittert. Dette er 373 personer.

NAV Giske melder om stor pågang av nye permitteringer og ein reknar med at talet vert større i vekene framover.

For å hindre smittespreiing vedtok Giske kommune 16. mars lokale reisebegrensingar med karantene for reisande frå bestemte fylke på Aust- og Vestlandet. Dette vedtaket er oppheva. 

 Utenriksdepartementet frårår alle utanlandsreiser som ikkje er strengt nødvendig. Dette er den strengaste form for reiseråd som kan gis.

 Dagens tema:

- Legekontoret i drift
- Tid for tur!

 

  Giske har fått overlevert ein robot for rensing og desinfisering av bl.a. soverom og utstyr i helse- og omsorgssektoren.
Roboten vil gjere arbeidet både raskare og mykje enklare for tilsette, og samtidig bli kvitt 99.99% av virus og bakteriar som kan vere skadelege for menneske.

 Staten har sett i gong fleire tiltak for kultur, idrett og frivillege organisasjonar for å kompensere for sviktande inntekter grunna Koronaviruset. Dette kan f.eks. gjelde avlyste eller utsette arrangement.

Støtteordningane omfattar også sikring av inntekter til sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar.

 Giske kommune har framleis 3 smitta av Korona. Tilstanden for alle er stabil.

Stengt til 13. april

Skuler, barnehager og bibliotek blir stengt til 13. april. Dette slo statsminister Erna Solberg fast i ettermiddag. For Giske kommune betyr dette at all skuleundervisning framover vil bli fjernundervisning. Alle barnehagane vil vere stengt.
Alle arrangement innen kultur og idrett er forbudt.

 Har du problem med å få handle matvarer så kan du få hjelp frå butikken eller Frivilligsentralen: Frivillegsentralen har avtalt med Joker Vikane Vigra, Joker Godøy, Eurospar Valderøy og Bunnpris Valderøy at det er mogleg å bestille varer på telefon og at varene vert levert på døra.

Merk at all betaling skal skje mellom butikken og deg som handlar.

 Dagens tema er:
- er du sjuk, ver ærleg,
- ikkje opptre i flokk