Retningslinjer ved besøk ved omsorgssenter og bufellesskap

Klikk for stort bilete Det er fortsatt mogleg å besøke familie på omsorgsentera og i bufellesskap. Beredskapsleiinga i Giske kommune vil minne om viktigheita av å følgje retningslinjene som gjeld. 
 

Det aller viktigste er at ingen som har mistanke om sjukdom eller som har symtom besøker eit omsorgsenter.

  • Det kan ikkje vere fleire enn to besøkande om gongen.
  • Ver nøye med handvask før og etter besøket.
  • Alle besøk skal vere avtalt på førehand og senteret skal ha namn og telefonnummer på dei som kjem. Dette for at ein skal kunne spore smittekjelde om det igjen skulle oppstå smitte.
  • Besøk skal vere på bebuarane sine rom. Unngå lange opphald i fellesrom.
  • Avstandsreglane må følgjast.
  • Er det mogleg å gjennomføre besøket utandørs er dette aller best.

Dei ulike sentera kan ha særskilde reglar for besøksrutiner. Desse får du vite når du avtaler besøk.

To nye personer i Giske har fått påvist Covid-19.  Begge dei to er frå samme husstand som den som fekk påvist viruset før helga.

 

Ein ung mann busett i Giske har fått påvist Covid-19 etter ein test denne veka. Han kjente symptom i helga og testa seg.  Mannen er ikkje alvorlig sjuk.

 

Rask og effektiv smittesporing er viktig for å halde kontrollen over korona-viruset. Dette gjer at vi alle kjem til å møte andre rutiner enn dei vi har gjort tidlegare. Dette gjeld mellom anna på kafé.

 

Giske kommune har i haust hatt ein god og oversikteleg korona-situasjon. Testkapasiteten er god, og gode rutiner både hos dei næringsdrivande og reisande har gjort at smittepresset er lavt.

   

Ei korona-smitta kvinne var laurdag innom bakeriet på Roald mellom 14.30 og 15.00. Dette gjer at smittevernoverlegen i Giske, Anne-Line Sommerdalen, no ber alle som var innom bakeriet laurdag ettermiddag vere ekstra aktsomme når det gjeld symptom.

 

På Vigra flyplass er det oppretta teststasjon for reisande som kjem frå utlandet.

Men det er avgrensingar i både tilbodet om testing og formidling av prøvesvar.

 

Beredskapsleiinga i Giske har vedtatt å opne for at idrettslag og organisert kultur igjen kan leige kommunale idrettsbygg og –anlegg på kvelds- og helgtid frå 1. september.

Reglar for reinhald ligg nedanfor.

 

Det har vore mange spørsmål rundt kven som skal vere heime ved symptom på luftvegsinfeksjon både for vaksne og barn.

Råda om dette er no justert i rettleiaren frå Folkehelseinstituttet.

   

 Etter nye retningsliner frå Helsedir. skal alle med eitt eller fleire symptom på ny luftvegsinfeksjon få tilbod om testing.

Du treng ikkje lenger kontakte fastlege først: Kontakt kommunen sin test-telefon (sjå nedanfor) om du har symptom som feber, hoste, er tungpusta, kjenner tap av smak- eller luktesans, sår hals eller generell sykdomskjensle. Nokre kan og oppleve magesmerter eller diarè.

Korona-pandemien er ikkje over enno. Det er generell smitteøkning i Norge grunna ferie og auka reiseaktivitet. I tillegg kjem barna no tilbake til barnehagane og skulane etter sommarferien. Det er derfor grunn til å minne om at vi må fortsette å overhalde reglar i forhold til avstand, handhygiene og karantene.