Treng du testing for Korona-virus?

Klikk for stort bilete Etter nye retningsliner frå Helsedir. skal alle med eitt eller fleire symptom på ny luftvegsinfeksjon få tilbod om testing.

Du treng ikkje lenger kontakte fastlege først: Kontakt kommunen sin test-telefon (sjå nedanfor) om du har symptom som feber, hoste, er tungpusta, kjenner tap av smak- eller luktesans, sår hals eller generell sykdomskjensle. Nokre kan og oppleve magesmerter eller diarè.

Giske kommune har no fleire mulegheiter for den som ønskjer å teste seg:  Ta kontakt på vakttelefon 482 05 845 kl. 08.00 - 15.00, eller fastlege tlf. 70 18 85 00 for å avtale tid og stad.

Du får raskast tilbakemelding om resultatet ved å logge deg inn på www.helsenorge.no.

MERK: Barn under 10 år kan godt se an utviklinga heime eit par dagar først, og barn som berre har rennande nase treng ikkje haldast heime eller testast.

Etter testing:

  • Ved positivt resultat skal den testa i isolat heime eller i egna bustad om ein ikkje kan vere heime. Du vert fulgt opp av kommunen.
  • Ved negativt resultat skal den testa halde seg heime til ein er utan symptomar.

 

Klikk for stort bilete 

Korona-pandemien er ikkje over enno. Det er generell smitteøkning i Norge grunna ferie og auka reiseaktivitet. I tillegg kjem barna no tilbake til barnehagane og skulane etter sommarferien. Det er derfor grunn til å minne om at vi må fortsette å overhalde reglar i forhold til avstand, handhygiene og karantene.

 

Vanlegvis på denne tida bruker førskulegruppene å dra på besøk til den skulen dei skal begynne på. Og i juni brukar det å vere ein førskuledag der dei får kome på skulen saman med foreldra sine.

 

 Vi har som tidlegare fleire ferievikarar frå Sverige som skal arbeide i Giske kommune i sommar. Desse kjem frå område der smittenivået ligg på same som Noreg – litt høgare enn i Giske, men lågare enn om vi fekk vikarar frå Oslo.

Ved å halde avstand, bremsar vi Korona (covid-9). Folkehelseinstituttet har laga ein enkel oversikt over når ein skal halde avstand til næraste personar, og kor mye.

Oversikta gjev bl.a. råd til:

  • alle i befolkninga
  • til deg som er nærkontakt (inkl. innreise-karantene)
  • til deg som er sett i heimeisolering

 

  Også i barnehagane er ein i ferd med å normalisere åpningstidene. Nokre barnehagar vil framleis ha utfordringar på begge endar av dagen, men det ser ut til å kunne løysast.

Det er imidlertid viktig at ein tek kontakt med barnehagen for å få vite kva reglar som gjeld med omsyn til levering av barn om morgonen og henting om ettermiddagen. Nokre endringar av rutinene vil det vere.

Og sjølvsagt: Ingen med sjukdomssymptom skal i barnehagen.

 Denne veka skal skulane starte med tilnærma normale undervisningstider. Heilt som normalt kan ein likevel ikkje ta det for gitt at det vert.

Skuleskyssen skal framleis skje med dei avstandsreglane som har vore til no. Det betyr at ein ved nokre skular vil måtte la skuleskyssen gå i ein to-gang. Dette betyr at det kan verte ventetid for nokre elevar.

 Gjenåpninga av skulane er noko alle har sett fram til. I løpet av neste veke vil skulane i Giske vere tilbake så nær vanleg drift vi klarer. Nokre utfordringar gjenstår å løyse, men viljen og optimismen om at det vil la seg ordne er på plass.

  Frå mandag 18. mai vert opningstidene i barnehagane i kommunen auka til sju timar kvar dag. Denne utvidinga håper vi vil gjere kvardagen betre for våre brukarar.

 Mandag fekk helseleiinga i Giske rapport om nok eit tilfelle av korona-smitte i kommunen. Dette er ein heimebuande som mottek tenester frå heimetenestene i Giske.

 No er det og nye reglar når det gjeld storleik på grupper som kan møtes. Det er utvida til å vere 50 personer dersom det er ein ansvarleg arrangør som står bak, og inntil 20 personer i uorganiserte samlingar.