Innfører påbod om munnbind

Giske kommune har bestemt at det vert innført påbod om bruk av munnbind på Ålesund Lufthavn, Vigra frå 8. januar kl. 00.00. Påbodet gjeld i publikumsarealet i terminalbygget på flyplassen.

Klikk for stort bilete 

Påbodet gjeld ikkje for personar under 12 år, eller dei som av medisinske årsaker vil ha problem med å bruke munnbind.

Ålesund lufthavn, Vigra er ein av dei flyplassane i Noreg som tek imot flest passasjerar fra utlandet Den lokale forskrifta er iverksett for å hindre eller begrense spreiing av Covid-19.

Dette vil også gje auka tryggleik for personar som har arbeidsoppgåver ved flyplassen og som føler seg utsett for smitte.

Vedtaket gjeld førebels fram til og med 18. januar.

Frå 4. januar vil Giske kommune be om at ein ved besøk på bukollektiva og sjukeheimen utviser ekstra varsemd og reduserer talet på besøkande.

 

Dei første dosane med vaksine mot Covid-19 er no på plass i Giske kommune.

 

Frå i dag, 4. januar, er dei to ungdomskulane i Giske på raudt nivå, i tråd med nasjonale føringar. For våre skular betyr det at kvardagen både for elever og tilsette vert endra.

 

På bakgrunn av dei siste råda frå regjeringa har Giske kommune valgt å ikkje gjenåpne idrettshallane og kommunale bygg for ekstern bruk dei kommande to vekene.

  

Kommunen førebur seg på koronavaksinering. Vi veit enno ikkje når og i kva mengde vi får vaksiner, men vi er budd på å starte vaksinering straks vaksina kjem. Vi kjem attende med meir informasjon straks vi veit meir. 

Ingen skal bestille time eller sette seg på venteliste for å få vaksinen.

Vi planlegg for å kalle inn dei aktuelle gruppene etter kvart som vi får vaksinane.

 

Ein person til i same husstand som dei to andre har testa positivt for covid-19. Også denne personen har det bra. Personen var i karantene frå før, og det er også alle nærkontaktar.

 

Giske kommune fikk tysdag kveld melding om eit nytt smittetilfelle.

 

Ein person busett i Giske kommune testa positivt for covid-19 i jula. Nærkontaktar er sett i karantene, og har også blitt testa. Personen som er smitta har det bra. Smittekjelde er ukjent.

 

Regjeringa har laga nasjonale råd for korleis vi best mogleg kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringa og samtidig ivareta smittevernet. Kommuneoverlegen oppfordrar alle til å vere nøye med å følgje nasjonale smittevernråd, og til å vere ekstra nøye dersom ein kjem reisande frå område med mykje smitte.

 

Det er viktig at du bestiller time før koronatesting også i jula. Under finn du opningstidene for testtelefonen og teststasjonen i jula.