Informasjon og oppfordringar til befolkninga

Slik er situasjonen med omsyn til tiltak i Giske kommune mandag 16. mars kl. 16.00. Situasjonen endrer seg heile tida. Vi forsøker gjennom nettsida å halde alle oppdatert på det viktigaste.

 

Slik er situasjonen med omsyn til koronasmitte i Giske kommune mandag 16. mars kl. 16.45.

 

Slik er situasjonen med omsyn til koronasmitte i Giske kommune søndag 15. mars kl. 16.45.

 

Slik er situasjonen med omsyn til koronasmitte i Giske kommune søndag 15. mars kl. 16.45.

 

Slik er situasjonen med omsyn til koronasmitte i Giske kommune søndag 15. mars kl. 11.00.

 

Slik er situasjonen med omsyn til koronasmitte i Giske kommune søndag 15. mars kl. 11.00.

 

 Slik er situasjonen med omsyn til koronasmitte i Giske kommune laurdag 14. mars kl. 12.00.  

 Slik er situasjonen med omsyn til koronasmitte i Giske kommune laurdag 14. mars kl. 12.00.  

Slik er situasjonen med omsyn til koronasmitte i Giske kommune fredag 13. mars kl. 16.00.

 

Status koronasmitta i Giske kommune: