Ein ung mann busett i Giske har fått påvist Covid-19 etter ein test denne veka. Han kjente symptom i helga og testa seg.  Mannen er ikkje alvorlig sjuk.

 

Rask og effektiv smittesporing er viktig for å halde kontrollen over korona-viruset. Dette gjer at vi alle kjem til å møte andre rutiner enn dei vi har gjort tidlegare. Dette gjeld mellom anna på kafé.

 

Giske kommune har i haust hatt ein god og oversikteleg korona-situasjon. Testkapasiteten er god, og gode rutiner både hos dei næringsdrivande og reisande har gjort at smittepresset er lavt.

   

Ei korona-smitta kvinne var laurdag innom bakeriet på Roald mellom 14.30 og 15.00. Dette gjer at smittevernoverlegen i Giske, Anne-Line Sommerdalen, no ber alle som var innom bakeriet laurdag ettermiddag vere ekstra aktsomme når det gjeld symptom.

 

Vanlegvis på denne tida bruker førskulegruppene å dra på besøk til den skulen dei skal begynne på. Og i juni brukar det å vere ein førskuledag der dei får kome på skulen saman med foreldra sine.

 

Ved å halde avstand, bremsar vi Korona (covid-9). Folkehelseinstituttet har laga ein enkel oversikt over når ein skal halde avstand til næraste personar, og kor mye.

Oversikta gjev bl.a. råd til:

  • alle i befolkninga
  • til deg som er nærkontakt (inkl. innreise-karantene)
  • til deg som er sett i heimeisolering

 

14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

 

Tirsdag kom beskjeden om at barnehagane og skulane skal starte opp igjen etter påske. Barnehagane skal opne frå 20. april og seinast 27. april. SFO og undervisninga for klassetrinna 1-4 skal starte 27. april.

  

  Mandag morgen vil Giske Legesenter vere i full drift igjen. Alle fastlegane vil vere tilgjengelege, men det kjem til å vere nokre endringar i rutinene.