Koronainformasjon

 Timebestilling og drop-in for vaksinering  

 

 

Til informasjon er siste koronavaksinering tysdag 20. juni 2023 kl. 12.00-13.30 før vaksineringa stenge for denne sommaren. 

Vaksinetelefonen vil opphøyre f.o.m. 20. juni 2023. 

FHI anser det som sannsynlig at det vil kome ei anbefaling om ytterligere ei oppfriskningsdose til dei eldste til hausten, før vintersesongen 23/24. 

Det jobbes med å finne ei løysing for veien videre til hausten og innbyggjara må følge med på Giske kommune sine nettsider utover hausten. 

For meir info om korona og koronavaksine:  Koronavirus - Helsenorge