82 smitta

82 smitta i veke 4

 

 

Det er i Giske kommune meldt inn 82 smitta i veke 4.

Grunna overgang til nytt system, har vi ikkje oversikt over kjent og ukjent smittevei.