Aktuelt -Kva skjer i Giske

Registrering av ukrainere som oppheld seg i Giske kommune

 

Psykisk helseteam for barn, unge og familiar har denne veka fått ny medarbeidar. 

  

Frå neste veke, veke 37, er det venta at vi får levert oppdaterte koronavaksiner.

 

Teknisk vakt i Giske kommune har fått melding om eit vassleidningsbrot på Synes i krysset Hamnevegen/ Kyrkjevegen Fredag ettermiddag.

   

Asfaltlegging

Det er planlagt asfaltering av deler av Øvstevegen på Valderøya torsdag 1. september.

Idrettslag, velforeiningar og andre godkjente lag kan søkje spelemidlar til å bygge og rehabilitere anlegg og område for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, samt nærmiljøanlegg.

 

Har du ein bustad du tenkjer kan passe ukrainske flyktningar?

  

Brannvesen og teknisk vakt i kommunen rykte ut onsdag 29.juni til Ytterland der det var omfattande oljesøl på den kommunale vegen.

  

Ålesund, Sula og Giske har hatt fleire situasjonar med ungdomskriminalitet og uheldige situasjonar i ungdomsmiljøet. No er Operasjon Hubro i gong. Gjennom sommaren skal det vere 12 dedikerte ressursar i Politiet og i haust endå fleire.

Valderøy barneskule

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt om lag 101 millionar kroner til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i år. Frå Giske fekk fire av ti søknader tildelt støtte. Her finn du oversyn over alle tildelingane (ekstern link).

Då er balansegruppene for våren 2022 avslutta. Gruppene har gått over 12 veker med oppmøte ein dag per veke.

  

Viktige lenker

Ukraina