Aktuelt -Kva skjer i Giske

Koronavaksinering veke 5

Timebestilling og drop-in for vaksinering  

 

 

 

 

 

 


Giske ungdomsråd holdt sitt første møte 20. desember og 8 engasjerte unge er no klare for å jobbe for ungdomen i Giske kommune!

 

Teknisk utval har i møte den 15.10.2022 gjort følgande vedtak:

TU - 052/22 Vedtak:
Teknisk utval vedtek å legge forslag til mindre reguleringsendring av planen «Synesvågen II» til avgrensa offentleg ettersyn i minst 4 veker. Forslag til mindre reguleringsendring gjeld endring av tillatne gesimshøgder på bustadar innanfor gjeldande planområde frå 5,5m til 6,0m. Grunnlaget for vedtaket finn ein i saksutgreiinga og vurderingane.

Merknadsfrist: 02.02.2023.

 

I romjula har servicetorget på rådhuset ekspedisjonstid frå klokka ti til klokka to. Sentralbordet er betjent som vanleg frå klokka ti til klokka to. 

Teknisk vakt går som normalt med vakt 24/7. Byggesak er bemanna heile romjula. 

Viktige telefonnummer - Hovedportal (giske.kommune.no)

God jul ønskes til alle! 

 

Berit Hilde Hjertø er tilsett i jobben som biblioteksjef i Giske kommune frå 1. januar.  Ho har sin første arbeidsdag på biblioteket 2. januar. 

 

UKM Giske arrangerer verkstad der ungdomane får lære seg å lage ein film frå start til slutt.

 

Vi opplever store utfordringar med å hente inn avfall på ein trygg måte som følgje av nedbørsmengd og vegføre. Difor ber vi innbyggjarar som opplever manglande tøming av søppel, gjere som følgjer:

 

Du som mottek sosialhjelp frå NAV får ekstra utbetaling i desember. Du treng ikkje å gjere noke - pengane kjem rett på konto.

 

Dei som ventar på krus og skålar må dessverre vente litt til, meldar Hilde Ellingsæter i Sunnmøre friluftsråd.

 

Visste du at ca 15 % av straumforbruket i norske heimar går til oppvarming av vatn?

 

Det er rapportert om fleire tilfelle av skarlagensfeber blant barna i kommunen.