Aktuelt -Kva skjer i Giske

Registrering av ukrainere som oppheld seg i Giske kommune

 

Folkehelseinstituttet har opna for at personar 80 år og eldre som har fått 3 dosar og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan få ein ny oppfriskningsdose viss dei sjølv ønsker det

 

 Vi vil oppdatere lista over lag og organisasjonar i Giske kommune. Dersom du ser noko som manglar eller er feil, ber vi om at du sender e-post til gufr@giske.kommune.no.

Liste over lag og organisasjonar (XLS, 96 kB).

 Korleis meiner du kommunen skal planlegge for utfordringane innan helse og omsorg dei neste 30 åra? Kvar skal omsorgsbustadane ligge i framtida? Kva er viktig å legge vekt på? Kom og sei di meining, det er viktig for oss!

 

 

Nordli Ocean har søkt om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen i sjø i Giske kommune. Føremålet med søknaden er ny lokalitet i Synesvikane for dyrking av makroalgar. Giske formannskap har i møte den 04.04.2022, sak 038/22, vedtatt å leggje søknad om dispensasjon ut til offentleg ettersyn.

Merknader skal sendast innan 20.05.2022
Merk gjerne innspel med saksnr: 22/469

  

 Det blir symjeopplæring for alle elevar på 4. trinn og sponsa inngang i Bybadet i vekene mellom påske og sommarferien.

 

 Møre og Romsdal fylkeskommune, naudetatane og Redningsselskapet skal ha øving i Alnestunnelen i Giske kommune onsdag 6. april. Tunnelen blir heilt stengt mellom kl. 18.00 og 21.00.

 

 Det har vore ein alvorleg brann i fiskefartøyet Veidar, heimehøyrande i Giske kommune. Båten er no tatt under slep.

  

Viktige lenker

Ukraina