Aktuelt -Kva skjer i Giske

Vaksinering veke 48

Timebestilling og drop-in for vaksinering  

 

 

Giske kommune må legge om hoved vassleidningar i eit større område og omlag 550 personar vil bli utan vatten frå klokka 08:30 onsdags morgen 30.11.2022 og ut dagen.

For fleire opplysningar så kan dykk sjå varselet og kartet  som er sendt til dei berørte boligane.

 

Ålesund brannvesen innfører midlertidig forbud mot all bålbrenning og annen bruk av ild utendørs i Ålesund, Sula og Giske. Forbudet gjelder fra søndag 27. november og de neste ti dagene.

 

Meteorologisk institutt  melder om stor skogbrannfare (oransje nivå).

 

UKM 2023 vert arrangert 11. mars. Meld deg på!

 

I medhald av kommunelova § 14-3 er Giske formannskap sitt framlegg til handlings- og økonomiplan for 2023 - 2026, inkludert årsbudsjett for 2023, lagt ut til alminneleg ettersyn i Giske rådhus, Valderøya, fram til 01.12.2022.

Detaljregulering Dyb panorama blir lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i Teknisk utval den 28.10.2022 (sak TU- 044/22). Høyringsperioden er frå 10.11.2022 til 22.12.2022. 

 

Giske kommune vedtok forskrift om langtidsopphald i juni 2017. Denne vart då publisert på Lovdata. Det er no arbeidd med ei tydleggjering og presisering av denne forskrifta. Dette skal mellom anna gjere det enklare både for innbyggjarane og dei som skal handsame søknadane.  

 

Du er ein del av beredskapen i Noreg. For meir informasjon sjå brosjyrer på ulike språk under.

You are part of the emergency preparedness in Norway. For more information, see brochures in different languages below.

Ви є частиною готовності до надзвичайних ситуацій у Норвегії. Для отримання додаткової інформації дивіться брошури різними мовами нижче.

أنت جزء من التأهب للطوارئ في النرويج. لمزيد من المعلومات، راجع الكتيبات بلغات مختلفة أدناه.

 

Øving gjer meister, seier eit gamalt ordtak. Det er det mykje sant i. Det er lettare å handtere til dømes langvarig straumbrot og vassmangel om du på førehand har tenkt på at det kan skje – og er litt førebudd på kva du skal gjere.

Under er ei øving som kan gjere deg meir medviten på eigen risiko og sårbarheit, og hjelpe deg å finne ut korleis din eigen beredskap kan bli betre. Ta utgangspunkt i situasjonen din, og diskuter gjerne med familie, vener eller naboar. Lykke til!