Aktuelt -Kva skjer i Giske

Registrering av ukrainere som oppheld seg i Giske kommune

 

Timebestilling og drop-in for vaksinering  

 

Har du ein bustad du tenkjer kan passe ukrainske flyktningar?

  

Timebestilling for vaksinering  

 

 

 Møre og Romsdal fylkeskommune har saman med Ålesund, Sula og Giske kommune vedteke “Plan for areal,- klima og transport i Ålesundsregionen”(PAKT). 

 

Alle over 75 år er tilrådd å ta ein ny oppfriskingsdose av koronavaksina.

 

Brannvesen og teknisk vakt i kommunen rykte ut onsdag 29.juni til Ytterland der det var omfattande oljesøl på den kommunale vegen.

  

Ålesund, Sula og Giske har hatt fleire situasjonar med ungdomskriminalitet og uheldige situasjonar i ungdomsmiljøet. No er Operasjon Hubro i gong. Gjennom sommaren skal det vere 12 dedikerte ressursar i Politiet og i haust endå fleire.

Giske formannskap vedtok på møte den 13.06.2022, sak 075/22 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 - 2032 ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker, jf. plan og bygningslova § 11 -4.

 

Valderøy barneskule

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt om lag 101 millionar kroner til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i år. Frå Giske fekk fire av ti søknader tildelt støtte. Her finn du oversyn over alle tildelingane (ekstern link).

Då er balansegruppene for våren 2022 avslutta. Gruppene har gått over 12 veker med oppmøte ein dag per veke.

  

Viktige lenker

Ukraina