Aktuelt -Kva skjer i Giske

Timebestilling og drop-in for vaksinering  

 

 

 

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 og vedtak i Teknisk utval 15.12.2022, saksnr TU - 056/22, vert det med dette varsla om at det er sett i gang detaljregulerngsarbeid for Bg5 på Giske (sjå kart).

Frist for innspill er satt til 03. mai 2023.

 

Til saman 18 personar har søkt på HR-sjefstilling i Giske kommune. 12 kvinner, fem menn og ein ukjent. Det er rekrutteringsbyrået Headvisor som bistår kommunen i denne prosessen.  

 

Karl André Birkhol vart tilsett som kommunedirektør av Giske kommunestyre mandag 27. mars. 

 

Karl Andre Birkhol vert innstilt som ny kommunedirektør i Giske kommune. Innstillinga er einstemmig frå forhandlingsvalet si side. Han vert tilbudd toppleiarjobben om formannskap og kommunestyret sluttar seg til saka i neste veke. 

 

Problem med utlegging av postlistene er no løyst. Dei vert no oppdatert som normalt. 

 

Kommunen opplever tekniske problemer med publisering av postlister.

 

 

Det er tid for vårrydding og Giske kommune vil også i år tilby henting av herrelaust avfall som frivillige samlar inn langs vegar og stiar, og i friområde. 

I hht. Vallova § 6- 6 vert innkomne listeforslag lagt ut til offentleg ettersyn.