Aktuelt -Kva skjer i Giske

Registrering av ukrainere som oppheld seg i Giske kommune

 

Giske kommune ønskjer at ukrainarar som har komme til Giske kommune skal registrere seg her. Dette for at Giske kommune skal ha ei oversikt over kor mange som er her, og som kan trenge tenester frå kommunen framover. Fyll ut ei registrering for kvar person. Registreringa erstattar ikkje registrering hos politiet.

https://forms.office.com/r/kjPjY7fzi6

Giske municipality wants Ukrainians who have come to Giske municipality to register here. This is so that Giske municipality has an overview of how many people are here and who may need services from the municipality in the future. Fill out a registration for each person. The registration does not replace registration with the police.

https://forms.office.com/r/kjPjY7fzi6

Муніципалітет Гіске хоче, щоб українці, які приїхали в муніципалітет Гіске, зареєструвалися тут. Це для того, щоб муніципалітет Гіске мав огляд того, скільки людей тут і кому можуть знадобитися послуги від муніципалітету в майбутньому. Заповніть реєстрацію для кожної людини. Реєстрація не замінює реєстрацію в поліції.

https://forms.office.com/r/kjPjY7fzi6

Munitsipality gieske khocheh, schob ukrainian, yaki priikhali vie munitsipality gieske, zareyestruvalisya tooth. Tse dlia togo, schob munitsipality gieske mav oglyad togo, skilki ludey tooth i komu mozhut znadobitis poslugi vid munitsipalitetu vie maibutnyom. Zapovnit reestration dlia kozhnoy ludiny. Reestration ne zaminyuyeh reestration vie politia.

https://forms.office.com/r/kjPjY7fzi6

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gbnr. 125/8 m. fl. i Giske kommune.


Arild Dyb og Gunnar Ramsli er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.

Denne hausten skal nye engasjerte og unge rekrutterast til Giske ungdomsråd.

 

Eit hus på Øvre Nordstranda på Valderøya brann ned til grunnen søndag kveld. Mannskap frå alle naudetatar kom raskt til staden. 

   

Giske kommune og Gjøsund utvikling AS har samarbeida om å få laga ein digital tvilling som viser Gjøsund hamn og industriområde. No er filmen klar. 

 

Giske folkebibliotek må diverre halde stengt torsdag 29. september 2022, grunna gravferd.

 

Timebestilling og drop-in for vaksinering  

 

Ny Hovudplan for Vatn og Avløp 2023-2033 er no klar for å leggast ut på høyring. 

 Giske kommune tilbyr no gratis klima- og energirådgiving til innbyggarane sine. Dette omfattar:

  

Giske kommune legg ut søknad om akvakultur for makroalgar på ny lokalitet Hamnøya Sør i Giske kommune til offentleg ettersyn, jf. Forskrift om akvakultur, § 8.  

  

Ny kvalitetsplan for oppvekst er no klar for å leggast ut på høyring med frist 27. oktober. Plana vil gjelde for 2022 - 2025. Overordna visjon for perioden: "Det var bra eg kom" - Å arbeide saman for eit inkluderande fellesskap.

   

Viktige lenker

Ukraina