Aktuelt -Kva skjer i Giske

Registrering av ukrainere som oppheld seg i Giske kommune

 

Giske kommune ønskjer at ukrainarar som har komme til Giske kommune skal registrere seg her. Dette for at Giske kommune skal ha ei oversikt over kor mange som er her, og som kan trenge tenester frå kommunen framover. Fyll ut ei registrering for kvar person. Registreringa erstattar ikkje registrering hos politiet.

https://forms.office.com/r/kjPjY7fzi6

Giske municipality wants Ukrainians who have come to Giske municipality to register here. This is so that Giske municipality has an overview of how many people are here and who may need services from the municipality in the future. Fill out a registration for each person. The registration does not replace registration with the police.

https://forms.office.com/r/kjPjY7fzi6

Муніципалітет Гіске хоче, щоб українці, які приїхали в муніципалітет Гіске, зареєструвалися тут. Це для того, щоб муніципалітет Гіске мав огляд того, скільки людей тут і кому можуть знадобитися послуги від муніципалітету в майбутньому. Заповніть реєстрацію для кожної людини. Реєстрація не замінює реєстрацію в поліції.

https://forms.office.com/r/kjPjY7fzi6

Munitsipality gieske khocheh, schob ukrainian, yaki priikhali vie munitsipality gieske, zareyestruvalisya tooth. Tse dlia togo, schob munitsipality gieske mav oglyad togo, skilki ludey tooth i komu mozhut znadobitis poslugi vid munitsipalitetu vie maibutnyom. Zapovnit reestration dlia kozhnoy ludiny. Reestration ne zaminyuyeh reestration vie politia.

https://forms.office.com/r/kjPjY7fzi6

Giske kommune sitt kommunevåpen

Ålesund, Sula og Giske kommune inviterer til Nyskapingsdag for gründerar torsdag 2. juni kl. 13.00-17.00. 

 

Giske kommune utvider planområdet for områdeplan Sætra og Gjøsund. Utvidinga omfattar i hovudsak området rundt krysset til Gjøsundneset. 

Merknadsfrist 23.06.2022

 

Endeleg er det klart for felles normal 17. mai -feiring igjen etter to år med pandemi!
Her vil vi legge ut programma for dei ulike krinsane i kommunen etterkvart som dei er klare.

Gratulerer med grunnlovsdagen!

 

Timebestilling og drop-in vaksinering  

 

 

NVE fekk i 2019 gjennomført ei oversiktskartlegging av område med potensiell fare for områdeskred for kvikkleire i Giske kommune. To potensielt skredfarlege kvikkleiresoner er lokalisert: Geilevika og Godøylandet har begge middels faregrad. Det kan dessutan finnast skredfarlege område med kvikkleire som ikkje kjem fram av kartlegginga, det er difor i tillegg utarbeid aktsomhetskartområdeskred innanfor kartleiingsområda. Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene, og generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.

5. juni arrangerer vi endeleg UKM igjen! No treng vi fleire påmeldingar!

 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal melder på sine heimesider at Giske kommune er utmeldt av Robek (Register om betinga godkjenning og kontroll).  

 

Etter at Giske kommunestyre vedtok årsrekneskap og årsmelding for 2021 på kommunestyret torsdag kveld vil kommunen bli meldt ut av Robek. Det vart feira med besøk frå Statsforvaltaren og med kake til alle.  

 Strategi bu-og tenestetilbod helse og omsorg 2050 (PDF, 761 kB), vert lagt ut på høyring frå i dag 28. april og fram til 11. mai 2022.
Alle som ønsker å spele inn tankar om framtida er hjarteleg velkomne.

 

Giske kommune sitt kommunevåpen

Giske kommunestyre held idag møte i kommunestyresalen frå kl. 1700.

 

Viktige lenker

Ukraina