Aktuelt -Kva skjer i Giske

Registrering av ukrainere som oppheld seg i Giske kommune

 

Fleire næringsaktørar viser no interesse for å etablere seg i Gjøsund næringsområde i samband med etablering av ny nasjonal fiskerihamn.

 

 

UKM på Valderøy barneskule var opphaveleg sett opp 5.juni. Dette er no flytta til 4.juni kl. 1600.


 

Giske kommune sitt kommunevåpen

Ålesund, Sula og Giske kommune inviterer til Nyskapingsdag for gründerar torsdag 2. juni kl. 13.00-17.00. 

 

Endeleg er det klart for felles normal 17. mai -feiring igjen etter to år med pandemi!
Her vil vi legge ut programma for dei ulike krinsane i kommunen etterkvart som dei er klare.

Gratulerer med grunnlovsdagen!

 

NVE fekk i 2019 gjennomført ei oversiktskartlegging av område med potensiell fare for områdeskred for kvikkleire i Giske kommune. To potensielt skredfarlege kvikkleiresoner er lokalisert: Geilevika og Godøylandet har begge middels faregrad. Det kan dessutan finnast skredfarlege område med kvikkleire som ikkje kjem fram av kartlegginga, det er difor i tillegg utarbeid aktsomhetskartområdeskred innanfor kartleiingsområda. Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene, og generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.

5. juni arrangerer vi endeleg UKM igjen! No treng vi fleire påmeldingar!

 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal melder på sine heimesider at Giske kommune er utmeldt av Robek (Register om betinga godkjenning og kontroll).  

 

Etter at Giske kommunestyre vedtok årsrekneskap og årsmelding for 2021 på kommunestyret torsdag kveld vil kommunen bli meldt ut av Robek. Det vart feira med besøk frå Statsforvaltaren og med kake til alle.  

 Strategi bu-og tenestetilbod helse og omsorg 2050 (PDF, 761 kB), vert lagt ut på høyring frå i dag 28. april og fram til 11. mai 2022.
Alle som ønsker å spele inn tankar om framtida er hjarteleg velkomne.

 

Giske kommune sitt kommunevåpen

Giske kommunestyre held idag møte i kommunestyresalen frå kl. 1700.

 

Viktige lenker

Ukraina