Aktuelt -Kva skjer i Giske

Registrering av ukrainere som oppheld seg i Giske kommune

 

 Vi vil oppdatere lista over lag og organisasjonar i Giske kommune. Dersom du ser noko som manglar eller er feil, ber vi om at du sender e-post til gufr@giske.kommune.no.

Liste over lag og organisasjonar (XLS, 96 kB).

 Korleis meiner du kommunen skal planlegge for utfordringane innan helse og omsorg dei neste 30 åra? Kvar skal omsorgsbustadane ligge i framtida? Kva er viktig å legge vekt på? Kom og sei di meining, det er viktig for oss!

 

 

 Det blir symjeopplæring for alle elevar på 4. trinn og sponsa inngang i Bybadet i vekene mellom påske og sommarferien.

 

 Møre og Romsdal fylkeskommune, naudetatane og Redningsselskapet skal ha øving i Alnestunnelen i Giske kommune onsdag 6. april. Tunnelen blir heilt stengt mellom kl. 18.00 og 21.00.

 

 Det har vore ein alvorleg brann i fiskefartøyet Veidar, heimehøyrande i Giske kommune. Båten er no tatt under slep.

  

Endeleg gjer vi klart til ny UKM! Dette skjer på Valderøy barneskule 5.juni!

  

Denne veka er det gjennomførd brannvernopplæring for barnehagane i Giske kommune. Vi har hatt fire grupper med barnehagetilsette fordelt over to dagar.  Ålesund brannvesen har stått for opplæringa, og det har vore to lærerike dagar med fokus på brannvern både på jobb i barnehagen og heime. Den teoretiske delen blei etterfylgt av ein praktisk del der alle fekk prøve å sløkke med brannsløkkingsapparat, ei nyttig erfaring å ha med seg. Stor takk til brannvesenet for ei kunnskapsrik og flott gjennomførd brannvernopplæring.

Viktige lenker

Ukraina