Giske kommune og situasjonen i Ukraina

Giske kommune si samleside om situasjonen i Ukraina

Fleire har tatt kontakt med spørsmål om kva Giske kommune gjer i samband med mottak av flyktningar frå Ukraina.

 

 Mange tek kontakt for å hjelpe flyktningar som kjem til Giske kommune frå Ukraina. Vi har førebels ikkje full oversikt over kor mange som har kome hit som turistar og bur i private heimar.

 

Har du bustad/husvære som kan vere aktuell for flyktningar? 

I første omgang er vi interessert i boligar på Valderøya da det er nært tenester dei kan få behov for.

 

Meir enn to millionar menneske er på flukt frå krigen i Ukraina akkurat no. Nokre av dei har også  kome til vårt nærområde.

 

Mange lurer på om dei treng å ta jodtablettar som følgje av situasjonen i Ukraina. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynleg at det blir naudsynt å ta jodtablettar i Noreg. Uavhengig av situasjonen i Ukraina tilrår DSA alle under 40 år å ha jodtablettar lagra i heimen. Hovudgrunnen er at atomubåtar og atomisbrytarar jamleg seglar langs norskekysten. Les meir om jodtablettar her.

Giske kommune delte i 2018 ut jod-tablettar til alle skulane og barnehagane i kommunen. Tablettane skal berre takast etter råd frå myndigheitene. Beredskapsleiinga i kommunen vil gi beskjed til skulane og barnehagene om det blir aktuelt.

 

 

Viktige lenker

Ukraina