Informasjon til deg som er asylsøkar

 

Informasjon til søkjarar som skal eller har ferdig registrert søknad om asyl hos politiet. 

Sjå linker på norsk (DOCX, 51 kB), russisk (DOCX, 56 kB) og ukrainsk (DOCX, 74 kB)

Kontaktperson for kommunen vil bli publisert fredag.