Hjelp ukrainske flyktningar i Giske kommune

Kan du tenkje deg å hjelpe? 

 

Giske kommune kartlegger om det er personar som kan tenkje seg å gjere ein frivillig innsats for ukrainske flyktningar. Behovet og omfanget av frivillig innsats er endå uavklart. 

Vi set stor pris på engasjementet blant befolkninga i Giske kommune. Uansett kva du ynskjer å bidra med, takkar vi for at du melder deg! Vi tek kontakt når vi har konkrete oppgåver som må løysast.

Registrer deg og send inn skjema.