Registrering av tilgjengelege bustader for flyktningar

Har du bustad/husvære som kan vere aktuell for flyktningar? 

I første omgang er vi interessert i boligar på Valderøya da det er nært tenester dei kan få behov for.

 

Fyll ut vårt digitale skjema om du har bustad/husvær som kan vere aktuell for flyktningar.

Skjema for registrering av tilgjengelege bustader for flyktningar