Har du bustad til utleige for ukrainske flyktningar?

Prosessen med å ta imot flyktningar frå Ukraina og busette dei i kommunen følgjer same prosedyrer som busetting av flyktningar frå andre land.  Å skaffe bustad til flyktningar er kommunen sitt ansvar. Det er behov for å busette både i private og kommunale bustader.

For å få til dette treng vi di hjelp. Vi treng ei oversikt over tilgjengelege bustader og ber deg om nytte dette kontaktskjemaet. Dette skjemaet er ingen kontrakt, men ei kartlegging. Dersom det blir aktuelt med å leige, vil vi ta kontakt med deg.

Giske kommune ønskjer å kartlegge tilgjengelege bustader for ukrainske flyktningar.

Du som allereie har meldt ifrå om at du har bustad til utleige for flyktningar treng ikkje å melde inn på nytt.