Alternativ mottaksplassering og avtalt sjølvbusetting

 

Det er monge spørsmål om å søke alternativ mottaksplassering og avtalt sjølvbusetting. Sjå flytskjema (PDF, 118 kB) for kva som er aktuelt for deg. 

Kontakt flyktningstjenesten Joanna Grimstad, 41702327.