TISK

Endring frå 17.november 

 

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). 

Plikt og anbefalinger for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til bekreftet smitta

Fullvaksinerte, delvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19

  • Fullvaksinerte, delvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg straks, og ta ein test til i løpet av 7 dagar, fortrinnsvis mellom dag 3-5. Det kan enten være selvtest eller test tatt på teststasjon.
  • Du bør holde deg heime til du har fått negativt svar på den fyrste testen. Positiv selvtest / antigen hurtigtest, bør bekreftas med PCR-test. 
  • De samme anbefalingene gjelder for barn under 18 år.  

Alle anbefales å følge nøye med på om man utviklar luftveissymptomar i 10 dagar etter eksponering, og teste seg ved symptomer.

Uvaksinerte og personar som ikkje har gjennomgått covid-19

Uvaksinerte og personar som ikkje har gjennomgått covid-19 siste 12 månadar skal teste seg

  • kvar dag med antigen hurtigtest (på teststasjon eller sjølvtest), i sju dager frå nærkontakten fant stad

    eller
     
  • annenkvar dag med PCR-test, i sju dagar frå nærkontakten fant stad

Testplikten gjelder også ved nærkontakt som fann sted mindre enn 48 timer før den smitta fekk dei fyrste symptoma på smitte. Der den bekrefta smitta ikkje har symptomar på smitte, skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg sju dager frå den smitta testet positivt fyrste gong.

Du bør holde deg heime til du har fått negativt svar på den fyrste testen.

Alle anbefales å følge med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer. 

Øvrige nærkontakter

Uvaksinerte eller personar som ikkje har gjennomgått covid-19 siste 12 månadar anbefales å teste seg så snart dei er informert om at dei har vært i nærheta av ein smitta person. Det holder med ein test for denne gruppen og testingen kan enten gjøres med NAT/PCR-test eller hurtigtest ved teststasjon eller med sjølvtest. PCR sidestilles med hurtigtest og sjølvtest. Testen kan takast straks.

Delvaksinerte, fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 behøver ikkje å teste seg.

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer. 

Mer informasjon www.helsenorge.no eller www.fhi.no