39 smitta

39 smitta i veke 47. 

 

I veke 47 har Giske kommune fått 39 bekrefta smitta personer med covid-19.

Det er nå utbrudd ved Vigra, Valderøy og Godøy barneskule, det har også spredd seg til nærkontakter.

Det er fleire nærkontakter som ikkje er knytt til utbrudd ved skole, desse har nå testet positivt etter PCR test, dette er fra før kjend smittevei.

Smittesporing er gjennomført, og alle nærkontakter har fått beskjed.

I tillegg til dette er det meldt 15 positive hurtigtester i løpet av helga og mandag, desse er ikkje bekrefta med PCR test ennå.

Kjem med meir informasjon om tiltak og råd i morgon tysdag.