Aktuelt -Kva skjer i Giske

Registrering av ukrainere som oppheld seg i Giske kommune

 

  


 

Giske kommune har frå 1. januar 2018 tilbudd eit kommunalt vigselstilbod på Giske rådhus då ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar vart overført frå tingrettane til kommunane etter ei endring i ekteskapslova.

Kommunane som inngår i Ålesund og Stranda veterinærvaktdistrikt kunngjer med dette konkurranse om veterinærvakttenester.

Tilskotta skal medverke til eigna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd. 

I den nye kartløysinga finn du gjeldande kommuneplan, reguleringsplanar og planar under arbeid. Du kan også finne informasjon om adresser, gards- og bruksnummer og storleiken på eigedomar og tomter.

Vi oppmodar alle som skal besøke Alnes og Godøyfjellet til å bruke dei offentlege parkeringsplassane som er tilgjengelege, sjå kart (PDF, 132 kB).

 

Vaksina er tilgjengeleg ved Giske legekontor.

Viktige lenker

Ukraina