Koronavaksinering veke 23

 Timebestilling og drop-in for vaksinering  

 

 

Vaksineanbefaling for våren 2023
FHI anbefale at følgjande bør vaksinerast med ei oppfriskningsdose:

 • Personar og sjukeheimsbebuarar i aldersgruppa 75 år og oppover der det har gått meir enn 6 månader siden forrige dose.
   
 • Ei ny dose vil vere særlig aktuell dersom du ikkje tidligare har hatt koronasjukdom eller har underliggande sjukdom som gir økt risiko for alvorleg sjukdom dersom du blir smitta. 

  Sjå meir informasjon: FHI - informasjon vår 2023

Vaksinesenteret i Giske kommune har vaksinering:

I veke 23 er det koronavaksinering tysdag 6.juni og torsdag 8.juni kl. 1200 -1330.
Det er også drop-in på overnevnte datoar og klokkeslett


Digital timebestillingwww.c19.no 

For vaksinebestilling: www.c19.no  eller ring vaksinetelefon,  41 70 19 00, som har telefontid onsdagar frå kl. 1100 - kl. 1200 

Desse gruppene er tilrådd ny oppfriskingsdose av koronavaksina (fjerde dose):

 • Personar mellom 18 og 64 år med auka risiko for alvorleg sjukdom ved covid
 • Ungdom i alder 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom (kontakt fastlege for avklaring)
 • Gravide i 2. og 3. trimester

  Det er no mogeleg for aldersgruppa 18-64 år som ikkje har noko risikotilstandar til å ta ei ny oppfriskningsdose dersom du sjølv ønskjer det.  Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Det bør gå minst 4 månadar sidan siste vaksinedose og 3-4 månadar etter gjennomgått covid-infeksjon før ein får oppfriskingsvaksina.