Gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i

 • norsk (550 timer), og
 • samfunnskunnskap (50 timer)

Opplæringen er gratis i tre år

 • fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller
 • fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse

Har du ikke startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale for opplæringen.

Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan ha plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget en søknad om

 • permanent oppholdstillatelse, og/eller
 • statsborgerskap

 

Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis

 • du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller
 • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det

Praktisk informasjon

Du må selv kontakte voksenopplæringen i kommunen der du er folkeregistrert for å søke om opplæring, eller hvis du ønsker å søke om fritak. Har du spørsmål eller trenger informasjon om frister og rettigheter kontakt voksenopplæringen.

Du kan også finne informasjon på www.imdi.no og www.udi.no

 • Opplæring blir nå gitt ved Ressurssenteret i Hareid, Strandgata 57, 6060 Hareid.
 • Norskopplæring starter mandag 17. august kl 0930 – 1400.
 • Hurtigbåten går fra Valderøya kl 0900, med retur fra Hareid kl 1425.
 • Skysskort får du ved å kontakte Giske kommune, tlf. 70188000 eller post@giske.kommune.no.

For å søke om norskopplæring, ber vi deg ta kontakt med:

Trine Pilskog | rektor
Ressurssenteret i Hareid
Telefon: 70037691
Mobil: 90152322