Viktige telefonnummer

 
Navn Telefon Opningstid
Beredskapsleiing 911 33 281 Beredskapsleiinga i kommunen kjem saman ved ei krise eller ulukke der det vert behov for koordinering av informasjon eller tiltak retta mot pårørande og dei som vert direkte råka. Leiar: rådmann. Leiar kriseteam: kommuneoverlege.
Medisinsk nødhjelp 113 Tror du at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødhjelp på 113.
Legevakt Giske 116117 Frå kl. 16.00 - 22.00 er det kommunal legevakt på legekontoret på Ytterland
Legevakt Ålesund 116117 Frå kl. 22.00 - 08.00 interkommunalt samarbeid om legevakt ved Ålesund sjukehus
Giske legekontor 70 18 85 00 Nettside
Heimebasert omsorg - Valderøya 957 58 551 Heile døgnet
Heimebasert omsorg - Vigra 959 24 904 Frå kl. 08.00 - 22.00
Heimebasert omsorg - Giske/Godøya 913 05 411 Frå kl. 08.00 - 22.00
Heimebasert omsorg - natt 957 58 551 Frå kl. 22.00 - 08.00
Teknisk vakttelefon 900 18 425 Gjeld til dømes: Tette slukar, hindringar/ skade på kommunal veg, feil på vassforsyning
Alarmtelefon barn og unge 111116 Heile døgnet. Nettside
Krisesenteret for Sunnmøre, avd.kvinner 70 16 33 33 Heile døgnet. Nettside
Krisesenteret for Sunnmøre, avd.menn 907 07 433 Heile døgnet. Nettside