Viktige telefonnummer

Her er oversikt over viktige telefonnummer: Søker du etter tilsette eller heile avdelingar, Sjå "Finn tilsette".

For å melde feil og ønskjer, Sjå "Meld feil og ønskjer (veg, gatelys, vatn og avløp)".

 
Navn Telefon Opningstid
Sentralbord og servicekontor 70 18 80
00

10.00 - 14.00

Beredskapsleiing

941 66 992

(ev. 416 16 109 eller 970 54 311)

Beredskapsleiinga i kommunen kjem saman ved ei krise eller ulukke der det vert behov for koordinering av informasjon og tiltak. Leiar: kommunedirektør.

Kriseteam 116 117

Kriseteamet har ansvar for psykososial oppfølging og tiltak retta mot pårørande og dei som vert direkte råka av kriser og katastrofer. Leiar kriseteam: kommuneoverlege.

Ved behov for kriseteam; ring legevakta.

Medisinsk nødhjelp 113 Tror du at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødhjelp på 113.
Legevakt Giske 116117 Frå kl. 16.00 - 22.00 er det kommunal legevakt på legekontoret på Ytterland
Legevakt Ålesund 116117 Frå kl. 22.00 - 08.00 interkommunalt samarbeid om legevakt ved Ålesund sjukehus
Giske legekontor 70 18 85 00 Nettside
Koronatelefonen 482 05 845 Ikkje i drift
Heimebasert omsorg - Valderøya 957 58 551 Heile døgnet
Heimebasert omsorg - Vigra 959 24 904 Frå kl. 08.00 - 22.00
Heimebasert omsorg - Giske/Godøya 913 05 411 Frå kl. 08.00 - 22.00
Heimebasert omsorg - natt 957 58 551 Frå kl. 22.00 - 08.00
Helsestasjon 996 39 480  
Barneverntenesta i Giske 41701933 På dagtid
Barnevernvakt 91576020 kveld/natt + døgnope i helger. Sjå også her.
Alarmtelefon barn og unge 111116 Heile døgnet. Nettside
Psykisk helseteam barn og unge 911 43 969 Frå kl. 08.00 - 15.30
Psykisk helse og rusteneste 900 59 100  
Krisesenteret for Sunnmøre, avd.kvinner 70 16 33 33 Heile døgnet. Nettside
Krisesenteret for Sunnmøre, avd.menn 907 07 433 Heile døgnet. Nettside
Teknisk vakttelefon 900 18 425 Gjeld til dømes: Tette slukar, hindringar/ skade på kommunal veg, feil på vassforsyning.