Viktige telefonnummer

Her er oversikt over viktige telefonnummer: Søker du etter tilsette eller heile avdelingar, Sjå "Finn tilsette".

For å melde feil og ønskjer, Sjå "Meld feil og ønskjer (veg, gatelys, vatn og avløp)".

NavnTelefonOpningstid
Sentralbord og servicekontor70 18 80
00
10.00 - 14.00
Beredskapsleiing

941 66 992

(ev. 416 16 109 eller 417 01 931)

Beredskapsleiinga i kommunen kjem saman ved ei krise eller ulukke der det vert behov for koordinering av informasjon og tiltak. Leiar: kommunedirektør.
Kriseteam116 117

Kriseteamet har ansvar for psykososial oppfølging og tiltak retta mot pårørande og dei som vert direkte råka av kriser og katastrofer. Leiar kriseteam: kommuneoverlege.

Ved behov for kriseteam; ring legevakta.

Medisinsk nødhjelp113Tror du at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødhjelp på 113.
Legevakt Giske116117Frå kl. 16.00 - 22.00 er det kommunal legevakt på legekontoret på Ytterland
Legevakt Ålesund116117Frå kl. 22.00 - 08.00 interkommunalt samarbeid om legevakt ved Ålesund sjukehus
Giske legekontor70 18 85 00Nettside
Koronatelefonen482 05 845Ikkje i drift
Heimebasert omsorg - Valderøya957 58 551Heile døgnet
Heimebasert omsorg - Vigra959 24 904Frå kl. 08.00 - 22.00
Heimebasert omsorg - Giske/Godøya913 05 411Frå kl. 08.00 - 22.00
Heimebasert omsorg - natt957 58 551Frå kl. 22.00 - 08.00
Helsestasjon996 39 480 
Barneverntenesta i Giske41701933På dagtid
Barnevernvakt91576020kveld/natt + døgnope i helger. Sjå også her.
Alarmtelefon barn og unge111116Heile døgnet. Nettside
Psykisk helseteam barn og unge911 43 969Frå kl. 08.00 - 15.30
Psykisk helse og rusteneste900 59 100 
Krisesenteret for Sunnmøre, avd.kvinner70 16 33 33Heile døgnet. Nettside
Krisesenteret for Sunnmøre, avd.menn907 07 433Heile døgnet. Nettside
Teknisk vakttelefon900 18 425Gjeld til dømes: Tette slukar, hindringar/ skade på kommunal veg, feil på vassforsyning.