Barnevernvakta

Giske barnevernteneste er med i det interkommunale samarbeidet kring døgnåpen barnevernvakt. Hovudoppgåva til vakta er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

 

Telefon:

Barnevernvakta: 91 57 60 20 

Politiet: 02800

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

 

Åpningstider:

Døgnåpen