Barnevernvakt

Den interkommunale barnevernvakta si hovudoppgåve er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

 

Telefon:

91 57 60 20 (vakta)

02800

116 111

 

Åpningstider:

Døgnåpen


 

Kontaktpersonar

Ragnhild Jønland Strand
E-post