Ledige stillingar i Giske kommune

Velkomen som jobbsøkjar i Giske kommune!

Treng du hjelp, ta kontakt med personalavdelinga på tlf. 70 18 80 00.

Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste må du opplyse om og grunngje dette i søknaden din. Vi gjer ei konkret vurdering av ønskjet opp mot krav om offentlegheit. Opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv etter ønskje om konfidensialitet, og søkjaren vil bli varsla på førehand om dette.

Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no. 

Ledige stillingar

Laster...