Kunngjeringar

I år er det val! Hugs kommunestyre- og fylkestingsvalet 9. september 2019.

Kommunen har eiga nettside om valet i Giske kommune her, der artiklar om temaet vert lagt ut forløpande. Meir allmen informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 ligg på nett her.

Fra 1. juli 2019 har alle verksemder som yter helse- og omsorgstenester plikt til å varsle alvorlege hendingar til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukarar og næraste pårørende får samtidig ein rett til å varsle slike hendingar til Helsetilsynet.

 

Giske formannskap har i møte 20.06.19, etter innspel frå Namnenemnda, kome med framlegg om å namne denne vegen for Kalv Arnesons veg. Sakspapira finn de her.

Lokale organisasjonar som har særleg interesse av eller tilknyting til namnet og grunneigarar får no tilsendt framlegget til høyring med frist 22. august 2019.

Innspel sendast Giske kommune pr e-post post@giske.kommune.no eller pr brev til adressa Valderhaug 4, 6050 Valderøya. Vennlegst merk innspel med "16/1678".

I sommar har sentralbordet i Giske kommune redusert opningstid. Opningstida er frå klokka 9 til klokka 15 alle kvardagar. Telefonnummeret til dei einskilde saksbehandlarane finn du på heimesida til kommunen.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune ber kommunane og transportørar om innspel til endringar i ruteopplegga for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene i fylket som vil gjelde frå 1. mai 2020.

 

Våren nærmer seg og tida er komen for å søkje kommunale kulturmidlar. Søknadsfrist for alle ordningane er: 15.04.2019. Alle søkjarane må sende inn søknaden elektronisk på: http://giske.kulturkontoret.no