Ny lokal forskrift - Forskrift om gebyr for private planar, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering

Giske kommunestyre vedtok i møte 14.03.2024 ny lokal forskrift om gebyr for private planar, bygge- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering.

Forskrifta er meldt inn til Norsk Lovtiden og vil bli tilgjengeleg i Lovdata innan kort tid.

Du kan også laste med forskrifta her (PDF, 149 kB).

Forskrifta listar opp dei faste gebyra våre for arbeid med planar, bygge- og delesakar, oppmåling og eigarseksjonering. Den fastset også korleis dei ulike gebyra skal brukast.