SFO

Alle barneskulane har skulefritidsordning for elevar frå 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Frå hausten 2024 har regjeringa gjort framlegg om at ordninga med 12 timar gratis SFO skal utvidast til også å gjelde elevar i 3. klasse. Med atterhald om nasjonal godkjenning vil elevane i 3. klasse også få dette tilbodet  i Giske kommune. Rektor er ansvarleg for skulefritidsordninga. 

SFO er open frå klokka 07.15 til 16.45 (16.30 på Godøy og Giske).

Du søkjer om plass i SFO via Oppvekstportalen. Du treng ikkje logge på for å søkje plass, men du må logge på for å bekrefte at du tek mot plassen. Du må også logge på for å endre opphaldstid og timeplan eller seie opp plassen. Pålogging skjer via ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass).

Hugs at du må søkje SFO på nytt for kvart år. Søknadsfristen er 1. mars.

For at skulen skal kunne tilpasse bemanninga, må du melde frå i god tid om du ønskjer å bruke SFO på dagar med skulefri.

SFO direkte

Giske kommune brukar SFO — Transponder til direkte kommunikasjon mellom foreldre og Sfo/skule.  Føresette vil få tilsendt innloggingsinformasjon frå sfo/skule.  Løysninga tilpassar seg både PC, nettbrett og mobil.