SFO

Alle barneskulane har skulefritidsordning for elevar frå 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Rektor er ansvarleg for skulefritidsordninga.

SFO er open frå klokka 07.15 til 16.45 (16.30 på Alnes og Giske).

Du søkjer om plass i SFO via Oppvekstportalen. Du treng ikkje logge på for å søkje plass, men du må logge på for å bekrefte at du tek mot plassen. Du må også logge på for å endre opphaldstid og timeplan eller seie opp plassen. Pålogging skjer via ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass).

Hugs at du må søkje SFO på nytt for kvart år. Søknadsfristen er 1. mars.

For at skulen skal kunne tilpasse bemanninga, må du melde frå i god tid om du ønskjer å bruke SFO på dagar med skulefri.

Opphaldstider og prisar for SFO

Satsar for plass i SFO gjeldande frå 1. januar 2019.

Opphaldstid Pris Pris med
søskenmoderasjon
5 dagar heil plass

3.195

2.396

4 dagar heil plass

2.735

2.051

3 dagar heil plass

2.050

1.538

Berre ettermiddag (5 dagar)

2.435

1.826

Berre morgon (5 dagar)

835

626

Kjøp av dagar

285

214

Kjøp av feriedag

525

394

Kjøp av timar

70

53

 

Prisane gjeld frå 1. januar 2019. Betaling for 11. månader per skuleår. Søskenmoderasjon er på 25 % for barn nummer to eller fleire.

 

 

SFO direkte

Giske kommune brukar IST SFO direkte til kommunikasjon mellom foreldre og SFO. Når du har fått brukarnamn og passord frå SFO, kan du logge inn direkte www.direktesfo.no. Desse sidene tilpassar seg PC, nettbrett og telefon. Legg sida inn som bokmerke.

Adresse

Adresse:

Valderhaug 4,
6050 Valderøya

Besøk:
Valderhaug 4,
6050 Valderøya