SFO

Alle barneskulane har skulefritidsordning for elevar frå 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Rektor er ansvarleg for skulefritidsordninga.

SFO er open frå klokka 07.15 til 16.45 (16.30 på Alnes og Giske).

Du søkjer om plass i SFO via Oppvekstportalen. Du treng ikkje logge på for å søkje plass, men du må logge på for å bekrefte at du tek mot plassen. Du må også logge på for å endre opphaldstid og timeplan eller seie opp plassen. Pålogging skjer via ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass).

Hugs at du må søkje SFO på nytt for kvart år. Søknadsfristen er 1. mars.

For at skulen skal kunne tilpasse bemanninga, må du melde frå i god tid om du ønskjer å bruke SFO på dagar med skulefri.

Opphaldstider og prisar for SFO

Satsar for plass i SFO gjeldande frå 1. januar 2020.

Opphaldstid

Pris

Pris med
søskenmoderasjon

5 dagar heil plass

3.290

2.468

4 dagar heil plass

2.815

2.033

3 dagar heil plass

2.110

1.526

Berre ettermiddag (5 dagar)

2.510

1.883

Berre morgon (5 dagar)

860

645

Kjøp av dagar

295

221

Kjøp av feriedag

540

405

Kjøp av timar

72

54

 

Betaling 11 månader per skuleår. Søskenmoderasjon 25 % for barn nummer to eller fleire. 4- og 3 dagar heil plass har faste fridagar per veke. Dette gjeld heile året. Dei som berre har ettermiddagstilbod kan i ferievekene gjere om dette til opphald tre dagar. Dei som berre har morgontilbod kan i ferievekene gjere om dette til opphald ein dag. Dei som har deltidstilbod kan kjøpe ekstra dagar på feriedagar og inneklemte dagar etter avtale med SFO-leiar.

SFO direkte

Giske kommune brukar IST SFO direkte til kommunikasjon mellom foreldre og SFO. Når du har fått brukarnamn og passord frå SFO, kan du logge inn direkte www.direktesfo.no. Desse sidene tilpassar seg PC, nettbrett og telefon. Legg sida inn som bokmerke.

Adresse

Adresse:

Valderhaug 4,
6050 Valderøya

Besøk:
Valderhaug 4
6050 Valderøya