SFO

Alle barneskulane har skulefritidsordning for elevar frå 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Rektor er ansvarleg for skulefritidsordninga.

SFO er open frå klokka 07.15 til 16.45 (16.30 på Alnes og Giske).

Du søkjer om plass i SFO via Oppvekstportalen. Du treng ikkje logge på for å søkje plass, men du må logge på for å bekrefte at du tek mot plassen. Du må også logge på for å endre opphaldstid og timeplan eller seie opp plassen. Pålogging skjer via ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass).

Hugs at du må søkje SFO på nytt for kvart år. Søknadsfristen er 1. mars.

For at skulen skal kunne tilpasse bemanninga, må du melde frå i god tid om du ønskjer å bruke SFO på dagar med skulefri.

Opphaldstider og prisar for SFO

Opphaldstid

Pris

Pris med søskenmoderasjon

5 dagar heil plass kr. 2.985 kr. 2.239
4 dagar heil plass kr. 2.627 kr. 1.970
3 dagar heil plass kr. 1.970 kr. 1.478
Berre ettermiddag (5 dagar) kr. 2.275 kr. 1.706
Berre morgon (5 dagar) kr. 780 kr. 585
Kjøp av dag kr. 265 kr. 199
Kjøp av feriedag kr. 490 kr. 368
Kjøp av timar kr. 65 kr. 49

Prisane gjeld frå 1. januar 2018. Betaling for 11. månader per skuleår. Søskenmoderasjon er på 25 % for barn nummer to eller fleire.

 

SFO direkte

Giske kommune brukar IST SFO direkte til kommunikasjon mellom foreldre og SFO. Når du har fått brukarnamn og passord frå SFO, kan du logge inn direkte www.direktesfo.no. Desse sidene tilpassar seg PC, nettbrett og telefon. Legg sida inn som bokmerke.

Adresse

Adresse:

Valderhaug 4,
6050 Valderøya

Besøk:
Valderhaug 4,
6050 Valderøya