Åpningstider SFO Godøy

SFO opnar kl 7.15 og stenger etter skulen til kl 16.30.

Kommunikasjon mellom SFO og heimane skal gå gjennom IST Direkte SFO

Leiar for SFO er Kay Amund Vartdal. Tlf.: 980 19 096

Elevar på 1. og 2 trinn får 12 timars gratis SFO frå hausten 2023. Dei 12 timane blir ein del av det ordinære SFO. 

Prisar for SFO med og utan reduksjon for dei som har gratis 12 timars tilbod.           

 

Pris

5 dagar

4 dagar

3 dagar

Ettermiddagstilbod

Morgontilbod

Ordinær

Kr 3 720,-

kr 3 180,-

kr 2 380,-

kr 3 070,-

Kr   1025,-

Reduksjon

Kr 1 860,-

kr 1 860,-

kr 1 860,-

kr 1 860,-

Ingen reduksjon

Ny pris

Kr 1 860,-

kr 1 320,-

kr    520,-

Kr 1 210,-

Kr   1025,-

 
Ein kan kombinere «12 timer gratis sfo» med «morgontilbod».

 

Ved Godøy skule SFO vert dei 12 gratis SFO-timane slik (kjernetida):

Veke 34-7

Dag

Kjernetid

Tal på timar

Måndagar

         kl. 13.00 – 15.15

2,25 t

Tysdagar

         kl. 13.00 – 15.15

2,25 t

Onsdagar

          kl. 11.45 - 15.00

3,25 t

Torsdagar

         kl. 13.00 – 15.15

2,25 t

Fredagar*

         kl. 13.00 – 15.00
 

2 t
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Veke 9-25

Dag

Kjernetid

Tal på timar

Måndagar

         kl. 13.00 – 15.00

2 t

Tysdagar

         kl. 13.00 – 15.00

2 t

Onsdagar

          kl. 11.45 – 14.45

3 t

Torsdagar

         kl. 13.00 – 15.00

2 t

Fredagar*

         kl. 11.45-14.45
 

3 t
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Halve året sluttar 1. og 2. klasse 11.45 og halve året 13.00 på skulen på fredagar.

Ein kan og gå inn å leser meir på Giske kommune sine heimesider: 

https://www.giske.kommune.no/tenester/skule-og-barnehage/sfo/

SFO i skuleferien

Skulefritidsordninga er ope frå måndagen nærast 31.8.23 til og med fredagen 28.06.24. Vi har ope frå 07.15-16.30.
Vi har stengt i juli, påskeveka, romjula og nokre studiedagar.

Studiedagar dette skuleåret er 14.-16. august, 2. januar, 10. mai. 

Ein har rett på SFO dagar i ferier ut frå kva type plass ein har.

  • 5 dagar heil plass ( 5 dagar i skuleferien)
  • 4 dagar heil plass (4 dagar i skuleferien
  • 3 dagar heil plass ( 3 dagar i skuleferien
  • Berre ettermiddag (5 dagar) – i skuleferien 3 dagar heil plass
  • Berre morgon (5 dagar) – i skuleferiane 1 dag heil plass
  • Berre «gratis sfo» - 12 timer fordelt på 2 dager i skuleferien)
  • Kjøp av dagar og  timar

Artikkelliste