Årshjul for folkehelsearbeidet

Fokus for folkehelsearbeidet i Giske kommune er på dei utfordringane vi har funne gjennom folkehelseoversikta, som de kan lese meir om her. Folkehelsearbeidet er også  integrert i planarbeidet i kommunen. Det er utarbeidd eit årshjul for arbeidet, som de kan sjå lenke til under. 

Årshjul folkehelsearbeid 20-21 (PDF, 251 kB)