Folkehelseoversikt

Vi er glade for å endeleg kunne  leggje fram folkehelsekartlegging til Giske kommune.  Den inneheld oversikt over helsetilstanden og påverkingsfaktorar for innbyggjarane i kommunen.  Oversikta skal inngå som grunnlag for kommunen sin planstrategi og i prioritering og planlegging både politisk og administrativt. 

 Folkehelseoversikta  finn de her