Samspelkommunen Giske

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026.

Eigengodkjent i kommunestyremøte 25.09.2014  Sak k-060/14 30.09.2014.

Samspelkommunen Giske (PDF, 8 MB)

Viktige lenker

Ukraina