Områderegulering Sætra og Gjøsund – utviding av planområde

Giske kommune utvider planområdet for områdeplan Sætra og Gjøsund. Utvidinga omfattar i hovudsak området rundt krysset til Gjøsundneset. 

Merknadsfrist 23.06.2022

 

Giske kommune har vedtatt å varsle utviding av planområdet for områdeplan Sætra og Gjøsund. Utvidinga omfattar i hovudsak området rundt krysset til Gjøsundneset. Hensikta med utvidinga er å sjå på riksvegstrekninga over Gjøsundet i samanheng og sette av tilstrekkeleg areal for ei eventuell framtidig utviding/ombygging av krysset til Gjøsundneset.  

 

Merknadar til utvidinga sendast til:

Giske kommune
Valderhaug 4
6050 Valderøya

eller

post@giske.kommune.no

innan 23.06.2022.

 

Utviding plangrense - kart (PDF, 302 kB)

Utviding plangrense - vedtak (PDF, 255 kB)