Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2032 – høyring og offentleg ettersyn

Giske formannskap vedtok på møte den 13.06.2022, sak 075/22 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 - 2032 ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker, jf. plan og bygningslova § 11 -4.

 

Dokumenta i saka er også lagt ut i resepsjonen på Giske rådhus.

Vi ber om at uttaler til samfunnsdelen (Merk med Snr. 20/103) blir sendt til post@giske.kommune.no eller til Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya, innan 18. august 2022.

 

Dokumenter:

Høyringsutkast: Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2032 - høyringsutkast dat. 16.06.22 (PDF, 2 MB)

Vedtak: Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 - 2032 utlegging til offentleg ettersyn (PDF, 593 kB)

 

Ytterligere dokumenter - høyringsutkast KPS
Tittel Publisert Type
Vedtak av kommunal planstrategi 2020 - 2023 og fastsetting av planprogram for kommuneplanen sin(1298678408)

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak av kommunal planstrategi 2020 - 2023 og fastsetting av planprogram for kommuneplanen sin(1298678408).pdf
Spørjeundersøking 2021

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Spørjeundersøking 2021.pdf
Kommunestatistikk Giske kommune 2021

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunestatistikk Giske kommune 2021.pdf
(Rev.30.03.2022)Planstrategi 2020-2024 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (841781)

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned (Rev.30.03.2022)Planstrategi 2020-2024 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (841781).pdf