Økonomi

Kommunebudsjettet for kommande år og økonomiplanen for kommande 4-årige periode blir kvart år behandla av kommunestyret før jul.

Digital økonomiplan.

Her ligg lenker til kommunestyret si behandling dei siste åra.

Kommunestyresak Filer
k-sak 062/17 - budsjett for 2018
k-sak 066/18 - budsjett for 2019
k-sak 119/19 - budsjett for 2020 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-23
k-sak 91/20 - budsjett for 2021 Budsjett 2021 - økonomiplan 2021 - 24
k-sak 83/21 - budsjett for 2022 Budsjett 2022 - økonomiplan 2022 - 25
   

Artikkelliste