Økonomi

Kommunebudsjettet for kommande år og økonomiplanen for kommande 4-årige periode blir kvart år behandla av kommunestyret før jul.

Digital økonomiplan.

Artikkelliste