Økonomi

Kommunebudsjettet for kommande år og økonomiplanen for kommande 4-årige periode vert kvart år behandla av kommunestyret før jul.

Digital økonomiplan ligg på nett her.

Frå 20. august 2019 har Giske kommune digitalisert utsending av utgåande faktura til kundar.

Den nye løysinga inneber at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (digipost eller eBoks) eller som vedlegg i ein e-post. Viss eit av desse vala ikkje er mogleg blir faktura levert som papirfaktura i postkassa di.

Giske kommunestyre vedtok i møtet 29.11.18 årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-22. I same møte vart gebyr og betalingssatsar for 2019 også bestemt.