Økonomi

Kommunebudsjettet for kommande år og økonomiplanen for kommande 4-årige periode vert kvart år behandla av kommunestyret før jul.

Digital økonomiplan ligg på nett her.

Her ligg lenker til kommunestyret si behandling dei siste åra.

Kommunestyresak Filer
k.sak 062/17 - budsjett for 2018
k.sak 066/18 - budsjett for 2019
   

Giske kommunestyre vedtok i møtet 29.11.18 årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-22. I same møte vart gebyr og betalingssatsar for 2019 også bestemt.