Økonomi

Kommunebudsjettet for kommande år og økonomiplanen for kommande 4-årige periode blir kvart år behandla av kommunestyret før jul.

Digital økonomiplan ligg på nett her.

Her ligg lenker til kommunestyret si behandling dei siste åra.

Kommunestyresak Filer
k-sak 062/17 - budsjett for 2018
k-sak 066/18 - budsjett for 2019
k-sak 119/19 - budsjett for 2020 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-23
k-sak 91/20 - budsjett for 2021 Budsjett 2021 - økonomiplan 2021 - 24
k-sak 83/21 - budsjett for 2022 Budsjett 2022 - økonomiplan 2022 - 25
   

Frå 20. august 2019 har Giske kommune digitalisert utsending av utgåande faktura til kundar.

Den nye løysinga inneber at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (digipost eller eBoks) eller som vedlegg i ein e-post. Viss eit av desse vala ikkje er mogleg blir faktura levert som papirfaktura i postkassa di.

Giske kommunestyre vedtok i møtet 29.11.18 årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-22. I same møte vart gebyr og betalingssatsar for 2019 også bestemt.