Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Giske kommunestyre vedtok i møtet 29.11.18 årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-22. I same møte vart gebyr og betalingssatsar for 2019 også bestemt.

Årsbudsjettet og økonomiplanen finn du her: https://okonomiplan.giske.kommune.no/2019/

Gebyr og betalingssatsar for 2019: